Politisk påverkan/Kristdemokraterna

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Kristdemokraterna. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på kristdemokraternas egen hemsida.

Partiprogram och riktlinjer

I kristdemokraternas principprogram står att läsa: "Det världsomspännande Internet kan bidra till mycket positivt för människan. Den kan bidra till ökad demokrati, ökad tillgänglighet till kunskap och information samt förbättrade möjligheter för enskilda människor att hålla kontakt med varandra. Demokratin förbättras när information blir lättillgänglig för alla. Det blir lättare att kontrollera politikers löften, att hävda sig gentemot myndigheter och att föra en dialog med förtroendevalda. En av de viktigaste fördelarna med Internet är att det ökar möjligheten till kommunikation mellan människor."[1]


Politiska talespersoner/kontakt

Yvonne Andersson Riksdagsledamot, Östergötlands län, Utbildningspolitisk talesperson

yvonne.andersson@riksdagen.se

Senaste motioner av Yvonne Andersson

Motion 2012/13:C430
Bortrövade barn
Motion 2012/13:So513
Assistanshundar
Motion 2012/13:C322
Flygbuller i Linköpings kommun


Lars-Axel Nordell Riksdagsledamot, Örebro län, Kulturpolitisk talesperson

lars-axel.nordell@riksdagen.se

Senaste motioner av Lars-Axel Nordell

Motion 2012/13:Ub421
Investeringstyngda yrkesutbildningar
Motion 2012/13:Fi222
Tillgången till offentlig data
Motion 2012/13:N240
Skydd för statens naturskog


Tuve SKånberg Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra, ledamot Konstitutionsutskottet

tuve.skanberg@riksdagen.se

Senaste motioner av Tuve Skånberg

Motion 2012/13:K377
Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem
Motion 2012/13:Kr266
Skydd för Österlens fiskelägen
Motion 2012/13:K317
Värna rätten till liv


Caroline Szyber Riksdagsledamot, Stockholms kommun, Rättspolitisk talesperson

caroline.szyber@riksdagen.se

Senaste motioner av Caroline Szyber

Motion 2012/13:U326
Fortsatt demokratiutveckling i Burma
Motion 2012/13:U295
Kurdernas situation
Motion 2012/13:K316
Svensk författningsdomstol


Kalendarium Kristdemokraterna 2013

26-29/9 2013 Kristdemokraternas Riksting Karlstad

Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

Motion 2012/13:Fi222

Tillgången till offentlig data

Motion 2012/13:Fi222 inlämnad 2012-10-03 Lars-Axel Nordell (KD)

I dagsläget finns ingen nationell portal eller katalogtjänst som gör det enkelt att hitta och vidareutnyttja data från den offentliga sektorn. Däremot har innovationsmyndigheten Vinnova nyligen fått i uppdrag att utveckla en sådan portal. Det är i dag osäkert hur många datakällor som portalen kommer att kunna erbjuda. Många entreprenörer som vänder sig till statliga myndigheter för att få del av deras data möts av höga avgifter eller av en vägran att lämna ut information elektroniskt.[2]


Omröstning och beslut
Bordläggning 1 2013-03-22
Bordläggning 2 2013-03-26
Behandling 2013-03-27
Beslut 2013-04-10

Referenser

Noter

  1. http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Principprogram/Kapitel-5/#Kommunikationer
  2. http://data.riksdagen.se/fil/462B4FC2-6CBE-48D0-87CD-A7882B1BFCB6

Källor