Politisk påverkan/Miljöpartiet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Miljöpartiet. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på Miljöpartiets egen hemsida


Partiprogram och riktlinjer

Notera, detta är en äldre version av miljöpartiets partiprogram. Ett nytt partiprogram ska antas på partikongressen 24-26 Maj 2013 i Västerås

I Miljöpartiets partiprogram står att läsa: Informationstekniken skapar förutsättningar för en mer deltagande och direkt demokrati. Demokratiska reformer har under senare år tvingats fram av rörelser som snabbt har kunnat samla sig genom att utbyta information världen över. På samma sätt som diktaturer blir svårare att upprätthålla när Internet ger möjlighet för oppositionella att sprida sitt budskap, kommer IT innebära krav på fördjupad demokrati också i Sverige. Internet kan stärka kommunikationen mellan väljare och valda, möjliggöra direkt deltagande i beslutsfattandet och användas för att sprida bakgrundsinformation.[1]

Politiska talespersoner/kontakt

Jabar Amin Riksdagsledamot Västerbottens län, utbildningspolitisk talesperson

jabar.amin@riksdagen.se


Senaste motioner av Jabar Amin

Motion 2012/13:Ub11
Motion med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik
Motion 2012/13:Ub9
Motion med anledning av skr. 2012/13:62 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare
Motion 2012/13:T11
Motion med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem


Tina Ehn Riksdagsledamot Västra Götalands läns västra, kulturpolitisk talesperson

tina.ehn@riksdagen.se

Senaste motioner av Tina Ehn

Motion 2012/13:Ub11
Motion med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik
Motion 2012/13:Kr5
Motion med anledning av skr. 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken
Motion 2012/13:Kr2
Motion med anledning av prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film


Peter Eriksson Riksdagsledamot, Stockholms län, ordförande Konstitutionsutskottet

peter.eriksson@riksdagen.se

Senaste motioner av Peter Eriksson

Motion 2012/13:Fi8
Motion med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen
Motion 2012/13:T11
Motion med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
Motion 2012/13:Ub5
Motion med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation


Maria Ferm Riksdagsledamot Malmö kommun, miljöpartistisk ledamot Justitieutskottet

maria.ferm@riksdagen.se

Senaste motioner av Maria Ferm

Motion 2012/13:Ju9
Motion med anledning av skr. 2012/13:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011
Motion 2012/13:Ju8
Motion med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Motion 2012/13:T11
Motion med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem


Kalendarium Miljöpartiet 2013

Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

Motion 2009/10:Kr309

Tillgängliggörande av Sveriges Radios grammofonarkiv

Motion 2009/10:Kr309 inlämnad 2009-10-05 Lage Rahm (mp), Mats Pertoft (mp), Mehmet Kaplan (mp), Tina Ehn (mp), Ulf Holm (mp), Thomas Nihlén (mp), Mikaela Valtersson (mp), Esabelle Dingizian (mp) och Per Bolund (mp)

Sveriges Radios grammofonarkiv är en enorm skatt med gammal och ny musik. Arkivet torde innehålla det mesta av svensk musik som någonsin spelats in och getts ut. Det finns exempelvis 85 000 stenkakor som gavs ut mellan 1899 och 1958. Totalt innehåller arkivet en bra bit över 200 000 lp- och ep-skivor. Det är oerhört viktigt att bevarandet av detta kulturarv säkras inför framtiden. Arkivet är bara delvis digitaliserat. Cd-skivorna är ju till sin natur digitala men även en del av det övriga arkivet är digitaliserat, om än långt ifrån allt. Även om arkivet är mycket välskött så innebär det en bättre säkerhet om hela arkivet vore sparat digitalt, inte minst eftersom fler kopior då skulle kunna upprättas. Denna musikskatt borde också kunna göras mer tillgänglig för alla svenskar. Eftersom musik är upphovsrättsskyddad går det inte att tillgängliggöra den delen av arkivet som är yngre än 70 år i någon större omfattning utan särskilda avtal. Men eftersom upphovsrätten upphör 70 år efter upphovspersonens död (vilket nog är fallet på en icke försumbar del av stenkakorna) borde åtminstone denna del vara möjligt att göra tillgänglig på Internet för människor att ta del av. Detta vårt gemensamma kulturarv skulle vara en skattkista för hela svenska folket. Det skulle säkerligen bli en enorm tillgång för äldre människor och ålderdomshem men många andra är nog liksom vi nyfikna och intresserade av vad det döljer sig för skatter i arkivet! Sveriges Radio är inte ett statligt företag och lyder inte under riksdag eller regering, precis som det ska vara. Därför är det inte möjligt för riksdagen att bestämma hur det ska se ut med arkivet men det torde inte vara något problem att lösa frågan ändå. Det är svårt att tänka sig att Sveriges Radio som jobbat aktivt och framåtsyftande skulle ha något problem med själva idén. Regeringen borde därför få i uppdrag att tillsammans med Sveriges Radio utreda hur man på bästa sätt tillgängliggör så mycket som möjligt av grammofonarkivet.[2]

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. I övrigt avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.

Motion 2011/12:Kr329

Grön bibliotekspolitik

Motion 2011/12:Kr329 inlämnad 2011-10-05 Tina Ehn (MP), Agneta Börjesson (MP), Mehmet Kaplan (MP), Jabar Amin (MP), Magnus Ehrencrona (MP), Maria Ferm (MP), Jan Lindholm (MP), Agneta Luttropp (MP) och Peter Eriksson (MP)

Biblioteken har också en viktig roll att spela i spridningen och tillgängliggörandet av forskningsresultat. Öppna arkiv är en förutsättning för att det här ska fungera så bra som möjligt. ”Open Access” betecknar en modell för publicering där forskningspublikationerna är fritt tillgängliga på nätet. Den nuvarande modellen med licensavtal för elektroniska resurser innebär att tillgången till forskningsinformationen på nätet är beroende av betalningsförmågan, varför många utestängs. Det är mycket kostsamt för biblioteken. Med Open Access menas, enligt Berlindeklarationen 2003, att läsaren har fri tillgänglighet till forskningsresultat på Internet, det vill säga kostnadsfritt kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar. I Sverige har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Vetenskapsrådet och Kungl. biblioteket med flera undertecknat Berlindeklarationen. I oktober 2009 beslutade Vetenskapsrådet att kräva fri tillgång till forskningsresultat som kriterium för att ge ut bidrag. Allmänheten och andra forskare ska ha fri tillgång till forskning som finansierats av allmänna medel.[3]


Utskottets förslag till beslut:
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.Motion 2012/13:Kr343

Lagstiftning om kulturell allemansrätt

Motion 2012/13:Kr343 inlämnad 2012-10-05 Agneta Börjesson (MP) och Maria Ferm (MP)

Utvecklingen på internet går i en rasande takt och lagstiftarna har haft svårt att följa med. Genom att ge tydliga lagrum för det som vi alla äger gemensamt eller det som inte har någon ägare alls eller bara det som vi vill skall vara fritt på nätet skapas stora möjligheter för användare som vill vidareutveckla det fria materialet. Miljöpartiet menar därför att det behövs skrivas in i lagtext beskrivningar som tydliggör när ett verk är fritt och hur det kan användas samt att upphovsmän ges utökade möjligheter att förfoga över sina ideella rättigheter genom att dessa omsätts till sådana rättigheter som upphovsmannen kan avsäga sig genom avtal. Frågan bör därför snarast utredas. [4]


Beredning i utskottet
Beredning 2013-01-22
Justering 2013-02-21
Trycklov 2013-02-27
Omröstning och beslut
Bordläggning 1 2013-03-12
Bordläggning 2 2013-03-13
Behandling 2013-03-14


Tidigare kontakter

  • På årsmötet 2007 var Lage Rahm ordförande.
  • Miljöpartiet har laddat upp bilder på Commons.
  • Samtal med Mehmet Kaplan efter videoinspelning på bokmässan 2011.
  • Johan Schiff

Referenser

Noter

  1. http://www.mp.se/om/partiprogram/kapitel-2
  2. http://data.riksdagen.se/fil/76FFDBF2-F71F-4453-A8DF-959C087506A2
  3. http://data.riksdagen.se/fil/5E7A0E21-1D2A-4537-BDDC-FA958C95594F
  4. http://data.riksdagen.se/fil/8087D1AF-4774-446E-A8FA-500194CD7659

Källor