Politisk påverkan/Piratpartiet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


På den här sidan listar vi information om Piratpartiet. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på Piratpartiets egna hemsida

Partiprogram och riktlinjer

Piratpartiet vill slå vakt om de fantastiska möjligheter som modern informationsteknik öppnar för människor att förbättra sina liv, och kämpa mot alla förslag som hotar frihet och integriteten i både den elektroniska och fysiska världen. I det arbetet vägleds partiet av följande grundläggande principer:

  • Alla människor har samma rättigheter
  • Demokrati förutsätter fri, oövervakad kommunikation
  • Alla människor har rätt till personlig integritet och privatliv
  • Kunskap tillhör oss alla
  • Kulturen berikar våra liv och ska vara så tillgänglig som möjligt

Detta överensstämmer väl med Wikimedias vision om den fria kunskapen och därmed en god grund för oss att påbörja vårt arbete med Piratpartiet.

Politiska talespersoner/kontakt

Anna Troberg Partiledare : anna.troberg@piratpartiet.se Henrik Brändén studier och programarbete : henrik.branden@piratpartiet.se


Amelia Andersdotter MEP

amelia.andersdotter@europarl.europa.eu

Senaste motioner och publikationer av Amelia Andersdotter

TODO

Christian Engström MEP

christian.engstroem@europarl.europa.eu

Senaste motioner och publikationer av Christian Engström

TODO


Kalendarium Piratpartiet 2013

TODO

Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

TODO