Politisk påverkan/Vänsterpartiet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Vänsterpartiet. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på vänsterpartiets egen hemsida

Partiprogram och riktlinjer

I Vänsterpartiets partiprogram står att läsa: "Världsomfattande mediamonopol begränsar det fria ordet och människors rätt till kunskap. ...Alla har rätt till kunskap och bildning."[1]


Politiska talespersoner/kontakt

Rossana Dinamarca Riksdagsledamot, Västra Götalands län norra, utbildningspolitisk talesperson

rossana.dinamarca@riksdagen.se

Senaste motioner av Rossana Dinamarca

Motion 2012/13:Ub10
Motion med anledning av prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik
Motion 2012/13:A15
Motion med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling
Motion 2012/13:Ub8
Motion med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd


Lars Ohly Riksdagsledamot, Stockholms län, Kulturpolitisk talesperson

lars.ohly@riksdagen.se

Senaste motioner av Lars Ohly

Motion 2012/13:So8
Motion med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
Motion 2012/13:Ju7
Motion med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Motion 2012/13:So3
Motion med anledning av prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga


Mia Sydow Mölleby Riksdagsledamot, Örebro län, ledamot Konstitutionsutskottet

mia.sydow.molleby@riksdagen.se

Senaste motioner av Mia Sydow Mölleby

Motion 2012/13:So8
Motion med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
Motion 2012/13:Ju7
Motion med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Motion 2012/13:T7
Motion med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem


Lena Olsson Riksdagsledamot, Dalarnas län, rättspolitisk talesperson

lena.olsson@riksdagen.se

Senaste motioner av Lena Olsson

Motion 2012/13:So8
Motion med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
Motion 2012/13:Ju7
Motion med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Motion 2012/13:N272
Landsbygden


Kalendarium Vänsterpartiet 2013

13/3 2013 Distriktsårskonferens Västernorrland
23/3 2013 Distriktårskonferens


Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

Motion 2012/13:Kr326

Kulturfrågor

Motion 2012/13:Kr326 inlämnad 2012-10-05 Lars Ohly (V), Bengt Berg (V), Marianne Berg (V), Amineh Kakabaveh (V), Eva Olofsson (V), Lena Olsson (V) och Mia Sydow Mölleby (V).

"Det finns också starka principiella skäl att lyfta fram mot att det offentliga publicerar material utan öppna standarder. I stället ser vi gärna att standardavtalet kopplas till ett krav på att verket släpps under någon av Creative Commons-licenserna. Det skulle innebära att det alltid är tillåtet att sprida verken även utanför biblioteken så länge det inte sker kommersiellt."[2]

Utskottets förslag till beslut:'
Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Motion 2010/11:Kr331

Kreativa Sverige – ett kulturlyft

Motion 2010/11:Kr331 inlämnad 2010-10-27 Bengt Berg (V), Marianne Berg (V), Eva Olofsson (V), Mia Sydow Mölleby (V) och Lena Olsson (V)

"Den digitala revolutionen har skapat stora möjligheter för fler att ta del av kultur. Vi vill stärka och stimulera denna utveckling genom en bred satsning på att underlätta för fler att få tillgång till kultur genom att dra snabb nytta av den nya teknikens möjligheter. Samtidigt ska varje digitaliseringssatsning ske på ett sätt som säkerställer att upphovsrättsinnehavarna får betalt för vad de har skapat. Accessprogrammet för att digitalisera, vårda och tillgängliggöra kulturarv, arkiv och samlingar bör därför återstartas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. De kulturinstitutioner som får del av statliga medel bör genom en syneförrättning få ökade krav på sig att tillgängliggöra sina verk, samlingar och föreställningar digitalt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Vi vill även bidra till att överbrygga de klyftor i kunskap och tillgång till kultur digitalt som finns mellan olika grupper. Vi föreslår därför en folkbildningssatsning för att stärka kunskapen hos fler om hur man kan ta del av kultur och information via nätet och mobilt. Ett genomförande av digitala bibliotek bör därför utredas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna."[3]

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkanden.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.

Motion 2011/12:Kr307

Kulturen tillhör alla

Motion 2011/12:Kr307 inlämnad 2011-10-05 Bengt Berg (V), Marianne Berg (V), Torbjörn Björlund (V), Siv Holma (V), Amineh Kakabaveh (V), Eva Olofsson (V), Lena Olsson (V) och Mia Sydow Mölleby (V)


"Vi menar att det är avgörande att digitala bibliotek inte kräver att användarna har DRM-program installerade på sina datorer. Försöken att kryptera och kopieringsskydda filer är en av de viktigaste orsakerna till att de flesta film- och musiktjänster som finns på internet misslyckats. Det finns också starka principiella skäl att lyfta fram, mot att det offentliga publicerar material utan öppna standarder. I stället ser vi gärna att standardavtalet kopplas till ett krav på att verket släpps under någon av Creative Commons-licenserna. Det skulle innebära att det alltid är tillåtet att sprida verken även utanför biblioteken så länge det inte sker kommersiellt.[4]

Utskottets förslag till beslut:
Avslag på propositionens punkt 14 och bifall till motionerna i förslagspunkt 17. I övrigt bifall till alla förslag i propositionen. Bifall och delvis bifall till motionerna i förslagpunkt 18. Bifall till motionen i förslagspunkt 20. I övrigt avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.Referenser

Noter

  1. http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/
  2. http://data.riksdagen.se/fil/649B31EE-1609-4E46-ABA5-CAA713680F64
  3. http://data.riksdagen.se/fil/F8E00981-0211-4ABC-A4AF-8F5322D8F1F5
  4. http://data.riksdagen.se/fil/9EBA78C8-D14D-43B5-8A87-229157732196

Källor