Pressmeddelande 2012-05-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Centralmuseerna + Wikipedia = Sant

Jan Ainali, Wikimedia Sverige och Lena Rauholt, Centralmuseernas samarbetsråd.

CENTRALMUSEERNAS SAMARBETSRÅD och WIKIMEDIA SVERIGE
Pressmeddelande 2012-05-25

Wikimedia
 Sverige 
inleder
 ett 
samarbete
 med 
Centralmuseerna 
för 
att 
öka
 tillgängligheten

 av 
den 
information
 och
 kunskap 
som 
finns 
bakom
 museernas
 väggar. 
Målet 
är
 att
 nå 
ut 
till en 
större, 
bredare 
och 
yngre 
publik.— Uppslagsverket Wikipedia är ett nytt spännande verktyg för oss inom museivärlden. Vi når nya grupper genom att producera material på Wikipedia. Det här är ett gränsöverskridande samarbete som går helt i linje med våra uppdrag. Jag är övertygad om att detta hjälper oss att nå unga användare som kanske inte hittar oss i dag, säger Arkitekturmuseets chef Lena Rahoult, nytillträdd ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd.

Museerna producerar idag många texter med information om sina specialområden. Informationen publiceras på egna webbplatser och i tryckta kataloger och böcker. Genom att skriva artiklar på Wikipedia hoppas museerna att nå en större publik och särskilt fler elever och studenter. Under sommaren och hösten kommer utbildningar genomföras där museipersonalen både får lära sig redigera artiklar, ladda upp bilder samt hur samarbetskulturen bakom Wikipedia fungerar. Delar av museernas fotografiska samlingar kommer även att publiceras på Wikimedia Commons (Wikipedias medielager). Museerna kommer även ordna fotosafaris där föremål på museet fotograferas och bilderna laddas upp till Wikimedia Commons.

— Vi går ifrån att ha haft kontakt med enskilda museer till att arbeta med alla de nationella museerna. Det är mycket bättre både för museerna och för oss. Wikipedias läsare får tillgång till ny kunskap och museerna når ut till en större publik, säger Axel Pettersson, presskontakt Wikimedia Sverige.

Centralmuseernas samarbetsråd, CMS, är ett nätverk för fjorton av de centrala museernas högsta chefer. Till centralmuseerna räknas Arkitekturmuseet, Livrustkammaren, Hallwylska museet, Skoklosters slott, Moderna museet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Statens försvarshistoriska museer, Statens musikverk, Statens maritima museer, Statens historiska museer, Statens museum för världskultur, Tekniska museet, Skansen, Arbetets museum och Nordiska museet. Samtliga museer sorterar under Kulturdepartementet. Museerna har fått regeringens uppdrag att förstärka samarbetet inom bland annat digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet.

Wikipedia startades i USA 2001 och drivs av Wikimedia Foundation och är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

Presskontakt
Centralmuseernas samarbetsråd: Sven Rentzhog, 070-655 05 14
Wikimedia Sverige: Axel Pettersson, 0730-59 58 13

Fakta
Flera av Centralmuseerna är myndigheter som omfattas av fler än ett museum.
Dessa är:

 • Arbetets museum
 • Arkitekturmuseet
 • Armémuseum
 • Etnografiska museet
 • Flygvapenmuseum
 • Hallwylska museet
 • Kungl. Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska museum
 • Livrustkammaren
 • Medelhavsmuseet
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Prins Eugens Waldemarsudde
 • Skoklosters slott
 • Statens historiska museum
 • Statens maritima museer – Marinmuseum
 • Statens maritima museer – Sjöhistoriska museet
 • Statens maritima museer – Vasamuseet
 • Statens musikverk/Musik- och teatermuseet
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Tekniska museet
 • Världskulturmuseet
 • Östasiatiska museet

Under 2011 besöktes museerna av drygt 7 miljoner besökare.

Se även