Projekt:Återkopplingssystemet 2014/Skisser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är de olika användningsområdena inom återkopplingssystemet.

Wikipediapedagoger

Skiss över pedagogens uppgifter.

Parallellt med att vägledningen för pedagoger blir färdigt kommer ett system med badges att skapas specifikt för lärarnas insatser. Dels för att uppmärksamma redan utförda projekt och även för att ge en bild av vad som krävs av pedagoger som vill skapa Wikipedia-uppgifter för sina elever. Den här återkopplingen kommer att kunna användas både i samband med workshops som anordnas av WMSE, och även det som lärare gör online. De kan också fungera som ett kursupplägg för lärare som vill ha handledning av WMSE online medan man genomför de olika uppgifterna.

Beskrivning: "Pedagogen har en förtrogenhet med att använda Wikipedia som ett pedagogiskt verktyg, genom att förena ämneskunskaper, pedagogisk kompetens och media- och informationskunnighet."
Nyckelmoment:

  1. Pedagogisk förankring
  2. Analys av ämnesinnehåll
  3. Respons och återkoppling

Kriterier

Till varje nyckelmoment ingår att genomför en uppgift som i sin tur bildar kriterier för att få utmärkelsen "Wikipediapedagog". Kriterierna är:

  1. Pedagogen har förankrat Wikipeida-uppgiften i sin undervisning enligt gällande styrdokument.
  2. Pedagogen har analyserat och ämnesinventerat Wikipedias innehåll, enskilt eller gemensamt med elever.
  3. Pedagogen har använt Wikipedia som ett verktyg för respons och återkoppling på elevers texter.

Bevis

En badge är en representation för förmågor och kunskaper etc. I det här fallet för Wikipediapedagogen representeras förmågan med den övergripande Wikipediapedagogbadgen som i sin tur är uppbyggd av tre nyckelmoment med respektive kriterium. Det är vi som utfärdare som intygar att märket faktiskt har något att göra med det som vi påstår att det ska representera, och för att det ska vara någon form av validitet i det som vi hävdar så är märkets kriterier i sin tur knutet till ett varsitt "bevis". Beviset kommer att handla om att ha länkar till pedagogens bidrag på Wikipedia av olika slag, ex. inlägg på diskussionssidor, och det vore intressant att se hur det går att plocka "bevis" från pedagogens "kurssidor".


För elever

Idé till märke för elev som inom skolarbetet bidragit till Wikipedia.
Idé till märke för elev som inom skolarbetet bidragit till Wikipedia.

För att ge återkoppling av det här slaget till elever ser jag att det kommer att ske via läraren och därför blir de också knutna till Wikipediapedagogens utförande och kontakt med WMSE. Jag tänker mig tre kriterier som motsvarar kännetecken som och ändå visa vägen för vad bidragen bör innehålla och d.v.s vilka kunskaper och förmågor som eleven visar genom att delta.

Beskrivning: Eleven har varit en aktiv deltagare i att skapa tillgänglig kunskap för allmänheten, genom att framgångsrikt bidra till Wikipedia.

“främja rättvis tillgång på information och kunskap” UNESCO

3 kriterier

Eleven har (kriterier):

  • Kommunicerat kunskapen på ett neutralt sätt i enlighet med encyklopedisk genre.
  • Visat källkritisk förståelse genom att verifiera kunskapen med pålitliga källor.
  • Demonstrerat medie- och informationskunnighet genom att använda digital teknik för webbpublicering och spridning av kunskapen med fria licenser.

Motsvarande 3 färdigheter

För att synliggöra vad de tre kriterierna handlar om så representeras de av varsin färdighet och även den en badge enligt fölande:

Certifikat för ämnesexperter

Ett sätt att testa koncept skulle kunna vara att skapa en badge av ett sådant här certifikat och se hur det tas emot. Om Wikipediapedagogen är verksam inom högskola/universitet så finns möjligheten att momentet som rör ämnesinventering kan sammanfalla med en expertgranskning, förhoppningsvis kan det innebära underlag även för att uppmärksamma insatsen också som en expertgranskning.