Projekt:Öppen databas för offentlig konst 2013/Brev till Sveriges kommuner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Nedanstående är en omarbetad version av det brev som finns här. Brevet omformulerades för att flytta betoningen från WLPA-tävlingen till den öppna databasen.

Begäran om handling

Begäran om utlämnande av kopia på allmän handling

För ett tag sedan hade vi ett möte med ett par personer på SKL om hur de ser ut med tillgängliggörande av data hos våra kommuner och vad de trodde om möjligheterna med att genomföra ett projekt vi arbetar med. SKL föreslog att vi skulle kontakta <KOMMUN> då ni enligt deras erfarenheter och förståelse ligger långt fram när det gäller tillgängliggörande och frisläppande av databaser. [Denna paragrafen är enbart tänkt att ingå i det brev som skickas ut till de första kommunerna.]

Mitt namn är André Costa och jag arbetar för den ideella icke vinstdrivande organisationen Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en nationell stödförening till Wikimedia Foundation som bland annat driver den fria encyklopedin Wikipedia. Just nu arbetar vi med att bygga upp en databas över offentlig konst på allmän plats i Sverige. Informationen vi samlar ihop kommer bland annat att presenteras på offentligkonst.se. Ni kan läsa mer om de möjligheter detta innebär för er kommun i det bifogade dokumentet.

Jag begär härmed en kopia på, eller utdrag ur, de databaser eller register ni för över offentlig konst på allmän plats i er kommun. Vi är främst intresserade utav de konstverk som är tillgängliga för allmänheten, dvs. utomhuskonsten samt konst i offentliga lokaler dit allmänheten har fri tillgång. Jag önskar även en kopia på eventuell information ni har om konstnärerna av dessa verk. Då vi är intresserade av att vidareförädla informationen föredrar vi den i ett strukturerat elektroniskt format[1].

För att göra databasen så värdefull som möjligt för olika typer av aktörer är det ett flertal fält som vi är särskilt intresserade av. Nedan finner ni en lista på de fält vi skulle vilja få in från er. Om ni i dagsläget saknar något av dessa fält är det inte något större problem och vi ber er skicka den information ni har om konstverken. Notera att vi inte efterfrågar bilder av konstverken utan enbart söker den övriga informationen.

 • Eventuellt unikt id (externt eller internt)
 • Konstverkets namn
 • Eventuell beskrivning av konstverket
 • Årtal för uppförande/färdigställande
 • Typ av konstverk
 • Material som konstverket är gjort av
 • Konstnärens namn
 • Konstnärens levnadsår
 • Om konstverket finns inomhus eller utomhus
 • Adress för konstverk (gärna även stadsdel)
 • Koordinater för konstverket
 • Url till officiell sida om konstverket (ifall det finns information om dessa på er webbplats)
 • Ägare (utifall att alla konstverken ej ägs av kommunen)

Tyvärr har vi mycket begränsad möjlighet att ersätta eventuella kostnader för insamling eller bearbetning av det önskade materialet och ber er ha det i åtanke vid hanteringen av vår begäran. Av denna anledningen önskar vi även att de begärda uppgifterna kan levereras på ett så ekonomiskt sätt som möjligt, förslagsvis per e-post till Andre.Costa(at)wikimedia.se.

Med vänliga hälsningar,
André Costa

[1] Med strukturerat elektroniskt format menas en kopia av databasen, tillgång genom ett API eller ett utdrag i formen av t.ex. en XML-, excel- eller csv-fil. Notera att pdf-filer ofta ej är lämpliga då det är svårt att utvinna informationen ur dessa. Om ni inte sedan tidigare har materialet tillgängligt elektroniskt går det bra med inskannade kopior av dokumenten.

====================================
André Costa
GLAM-tekniker
Wikimedia Sverige
0733-964574

Bilaga: Varför söker vi denna information?

Hej,

Vi arbetar för den ideella icke vinstdrivande organisationen Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en av sammantaget 39 nationella stödföreningarna till Wikimedia Foundation, vilka finns utspridda överallt i världen, och har till uppgift att organisera nationella projekt och samarbeten som är i linje med huvudorganisationen Wikimedia Foundations mål: att sammanställa all världens kunskap och göra den fritt tillgängligt för världens alla människor. Ett av de mest välkända projektet som Wikimedia Foundation driver är den fria encyklopedin Wikipedia som finns på 285 olika språk innefattande totalt 23,3 miljoner artiklar. Ett annat välkänt projekt är bilddatabasen Wikimedia Commons som innehåller över 15 miljoner filer som alla har en fri licens och alltså kostnadsfritt kan kopieras och återanvändas av vem som helst.

Vi söker er information om offentlig konst för att vi önskar bygga upp en databas över alla konstverk som finns på allmän plats i Sverige. I dagsläget saknas tyvärr en sådan central databas och informationen är istället spridd mellan alla kommunala databaser. Genom att få tillgång till listor över vilka konstverk som finns på allmän plats i din kommun hoppas vi kunna bygga denna centrala databas och sedan göra den fritt tillgänglig för intresserade parter. Det är vår förhoppning att en sådan databas ska vara till nytta för forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner, turismnäringen samt en intresserad allmänhet som genom verktyg kopplade till databasen lättare kan få en översikt över de konstskatter som finns i deras närområde. Databasen kommer även att kunna användas av kommunerna själva för exempelvis visa för befolkningen var konstverken finns eller för att undersöka möjligheten att tillsammans med grannkommuner göra en gemensam upphandling av reparationer. Genom att databasen ligger under en öppen licens med ett fritt tillgängligt API kan spännande externa verktyg skapas och materialet användas på oräkneliga sätt.

Vi på Wikimedia Sverige kommer även själva att använda databasen i flera andra projekt som vi driver. Vi kom till insikt om avsaknaden av en databas då vi tillsammans med Europeana (http://europeana.eu/portal/) planerade en fototävling och sökte efter en databas över konstverk som grund för denna. Vi på Wikimedia Sverige har sedan tidigare erfarenhet av att i nära samarbete med databasägare bygga upp mer omfattande databaser, samt berika existerande data. Detta skedde bland annat inom ramen för fototävlingen Wiki Loves Monuments där vi inlett ett omfattande samarbete med Riksantikvariatämbetet (RAÄ) och Statens maritima museer. De båda organisationerna delade med sig av sina databaser (Bebyggelseregistret och Fornsök respektive listor över K-märkta båtar och fartyg) vilket visar att ett sådant samarbete är praktiskt möjligt. Samarbetet gjorde bland annat att det var möjligt för RAÄ att använda sig av tävlingsbilderna direkt i sin plattform Kringla (http://kringla.nu/).

Riksantikvarieämbetet har sedan tidigt 2000-tal lagt ut data om sina objekt fritt tillgängligt på internet, och i en stor internutredning 2010 (Fritt fram!, http://www.k-blogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Fritt-fram.pdf) beslutade de att lägga såväl data som bilder under fria licenser på nätet, något som gjorde att Wikipedia fick lättare att använda Riksantikvarieämbetets material. För att ytterligare knyta Wikipedia och Riksantikvarieämbetet närmare varandra anställde Riksantikvarieämbetet 2012 två Wikipedians in Residence (http://www.k-blogg.se/2012/06/01/presentation-av-wikipedian-in-residence/), varav en nu arbetar med detta projektet.

Vi hoppas att ni finner databasprojektet och fototävlingen intressanta. Om ni har ytterligare frågor eller är intresserade av ett utökat samarbete kring databasen så hör gärna av er!

Vänligen,

André Costa
Wikimedia Sverige
GLAM-tekniker
Telefon: +44(0)779-1554693
Email: andre.costa(at)wikimedia.se
Skype: lokal_profil

John Andersson
Wikimedia Sverige
Internationell koordinator för Wiki Loves Public Art
Telefon: +46(0)73-3965189
Email: john.andersson(at)wikimedia.se
Skype: johnandersson86