Projektdiskussion:Öppen databas för offentlig konst 2013/Brev till Sveriges kommuner

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Tankar

 1. Paragraf 2 känns lite cheesy men hur motiverar man bäst de icke-inledande kommunerna att läsa det bifogade dokumentet?
 2. Är det tydligt vad som önskas? Förstår man från "strukturerat elektroniskt format" att vi hellre ser datbasdumpar och excel/calc-filer än pdf dokument?
 3. Gör parametrarna det oklart att vi även söker övrig information de har (inledningsvis åtminstone). Är det tydligt att parametrarna är önskemål inte krav? Dvs. om ni saknar den informationen så får ni gärna skapa den men ej på vår bekostnad.
 4. För kostnadsstycket är det värt att trycka på att vi inte kan/vill betala för framtagning av ny information. Dock måste vi möjligen stå för vissa administrativa kostnader, ska man specificera ett maxbelopp över vilket de bör kontakta oss först?
 5. I bl.a. Föreningen Grävande Journalisters mall finns ett stycke om skyndsamhet. Detta är något även vi önskar men krockar det med den vänliga "samarbeta gärna med oss"-tonen vi försöker förmedla genom de första paragraferna och det bifogade dokumentet? André Costa (WMSE) 28 januari 2013 kl. 11.46‎
 1. Jag föreslår följande formulering "Mitt namn är André Costa och jag arbetar för den ideella icke vinstdrivande organisationen Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en nationell stödförening till Wikimedia Foundation som bland annat driver driver den fria encyklopedin Wikipedia. Ni kan läsa mer om de möjligheter detta innebär för er kommun i det bifogade dokumentet".
 2. Jag tycker inte att "strukturerat elektroniskt format" är tillräckligt tydligt och skulle gärna se att det förtydligades så att vi undviker att de gör onödiga misstag. En not kanske vore en lösning (alltså att sätta [1] bakom ordet).
 3. Jag skulle skriva något i stil med: "För att göra databasen så värdefull som möjligt för olika typer av aktörer är det ett flertal parametrar som vi är intresserade av. Om ni saknar någon parameter är det inte något större problem. Nedan finner ni en lista på de parametrar vi skulle vilja få in från er:"
 4. Vi har i budgeten 10 000 kronor för sådana kostnader ("Material") och vårt mål är 25 kommuner, d.v.s. max 400 per kommun om alla skulle ta betalt. Det är ju dock ett fånigt erbjudande att skriva in i texten... Jag föreslår därför att vi till att börja med tar de enkla kommunerna som vi har identifierat och påpekar att vi inte kan betala för någonting (och även påpekar det valet i vår rapport till Vinnova). Efter att vi förhoppningsvis har fått data från alla dem så väljer vi sedan slumpmässigt ut de övriga 15 och använder alla pengarna till dem om det krävs.
 5. Även här skulle jag vilja skilja på det första utskicket och de andra. I det första tycker jag inte att vi bör hänvisa till lagtexter eftersom de troligtvis redan har koll på det eftersom de aktivt arbetar med öppen data. Där har vi nog naturligare samarbetspartners tänker jag. I den andra uppsättningen email tänker jag att vi kan pröva att referera till lagen i hälften av emailen och strunta i det i den andra halvan och se skillnaden. Det skulle ge oss värdefulla erfarenheter inför framtida utökningar. John Andersson (WMSE) (diskussion) 29 januari 2013 kl. 13.33 (CET)
 1. Done.
 2. Har nu satt ihop en fotnot.
 3. Antyder inte den formuleringen att vi inte önskar eventuella andra parametrar? åtminstone begynnelsevis vill vi väll ha "allt".
 4. Har skrivit en mening om det. Blir detta ett problem så får vi omvärdera helt enkelt.
 5. Låter som ett bra förslag. /André Costa (WMSE) (diskussion) 29 januari 2013 kl. 15.20 (CET)
 1. Fint.
 2. Jättebra! Det blev mycket tydligare tycker jag.
 3. Blir det tydligare om man helt enkelt kastar om meningarna och gör ett litet tillägg? "För att göra databasen så värdefull som möjligt för olika typer av aktörer är det ett flertal parametrar som vi är intresserade av. Nedan finner ni en lista på de parametrar vi skulle vilja få in från er. Om ni i dagsläget saknar någon av dessa parameter är det inte något större problem och vi ber er skicka den data ni har."
 4. Jag tänker att följande formulering låter mindre kategorisk (tillägg är fetade): "Tyvärr har vi mycket begränsad möjlighet att ersätta eventuella kostnader för insamling eller bearbetning av det önskade materialet och ber er ha det i åtanke vid hanteringen av vår begäran. [Formulering av den sista meningen kan skilja sig för senare kommuner]
 5. Då prövar vi det om inte Jan har något emot det?
3. Den formuleringen är bättre än den nuvarande men jag läser det ändå som att "om ni har dessa parametrar så skicka inget annat". Vad tror du om att man lägger in ordet "särskilt" framför "intresserade av"?
4. Det blev bättre. /André Costa (WMSE) (diskussion) 30 januari 2013 kl. 16.01 (CET)

Innan vi skickar iväg det

Jag tycker att grunden ser bra ut, men jag har några funderingar:

 • Jag tänker att vi bör prata med Morus och se om de skulle vara intresserade av att stå med i emailet som kontaktperson så att de får svara på frågorna istället.
 • Bör det inte stå med att vi vill att de släpper existerande databaser fria under en CC0 licens så att vi kan inkludera dem? Har inte ex. ett excel-dokument katalogskydd (https://lagen.nu/1960:729#P49)? Det är ju framförallt relevant när vi nu kontaktar kommuner med riktiga databaser. När vi senare från mindre kommuner får inscannade sidor med information om konstverken så har de ju däremot inget katalogskydd (men då krävs det ju å andra sidan mer arbete). De flesta av de kommuner vi listat har nog redan tagit ett beslut att släppa sin data fri, men det är värt att dubbelkolla det med dem tänker jag.
 • Bör vi nämna något om behovet av framtida uppdateringar eller ska vi strunta i det? John Andersson (WMSE) (diskussion) 29 januari 2013 kl. 13.33 (CET)
  • Skulle nog vara bra. Skulle du kunna prata med dem?
  • Detta var en av sakerna jag tog upp på Input: Licens. Tänkte dock inte på att även deras material kan ha katalogskydd. Enligt cc kan man möjligen kringå detta genom att enbart använda materialet i deras databas snarare än stukturen, osäker på om det matchar svensk lag dock. Om vi spikar en licens (cc-0 verkar bra för mig) så kan vi lägga in ett omnämnande om det.
  • Jag tänkte att inledningsvis kunde vi skippa det. En av baktankarna till det bifogade dokumentet är att få kontakt med de kommuner som har ett intresse av att självmant uppdatera databasen. /André Costa (WMSE) (diskussion) 29 januari 2013 kl. 14.49 (CET)
   • Snabb kommentar (mer svar imorgon). Enligt min snabba läsning av denna utredning Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (s.38 framåt) så bör bruksr8tten av offentliga dokument (som nämns i upphovsrättslagen) även täcka katalogskyddet, om det inte krockar med bedriven affärsverksamhet (utöver det myndigheten aktivt är till för). Ska läsa igenom stycket igen imorgon men tänkte att jag kunde tipsa om den här så att jag inte glömmer. /André Costa (WMSE) (diskussion) 30 januari 2013 kl. 00.31 (CET)
    • CC0 borde fungera. Ska skriva en uppdatering i den andra tråden. Tycker du att cc-0 omnämnandet bör finnas med även i huvudstycket eller räcker det med bilagan? /André Costa (WMSE) (diskussion)
Ska vi vänta på svar från Morus eller kontakta de första kommunerna redan innan (det är ju de kommuner som troligen har bäst koll sedan innan). /André Costa (WMSE) (diskussion) 30 januari 2013 kl. 16.47 (CET)

Fast konst vs. byggnadsanknuten konst

Baserat på ett av svaren jag fick funderar jag på om vi borde göra det tydligare att det rör sig om den fasta konsten i kommunerna. Blir dock inte helt klar på vad skillnaden mellan den fasta konsten och den byggnadsanknutna konsten (som trots namnet även inkluderar utomhuskonst) är. ger en definition men både tidigare kontakt med Statens konstråd samt min kommunkontakt ger en annorlunda definition. Tips är välkomna annars inväntar jag svar från kommunen ifråga innan jag ändrar. /André Costa (WMSE) (diskussion) 15 februari 2013 kl. 12.13 (CET)

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Definitioner av offentlig samt allmän plats

4
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Möjligen bör även brevet göras tydligare för att enbart använda en av dessa, då med fördel Offentlig plats.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Eftersom §24 i URL hänvisar till just allmän plats tycker jag att vi använder det begreppet här.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Offentlig plats är dock vidare definierat än allmän plats och inkluderar även privatägda platser inomhus så som busstationer etc. Jag tror således att det ligger närmare den bild av "allmän plats" som allmänheten själva har. Tydligen var benämningen i ordningslagen tidigare just "allmän plats" [källa behövs].

Det finns inga äldre ämnen