Projekt:Öppna data 2015/Ansökan till Vinnova visualisering/Basrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Syfte och mål *

Projektet syftar till att genom studenters engagemang få fram vackra och intresseskapande visualiseringar som antingen visar arbetet som sker med öppna data på Wikidata eller som visualiserar den data som finns på Wikidata (gärna i kombination med andra dataset).

Målen för projektet är att genomföra en tävling med prisutdelning under Nordic Open Data Week. Där räknar vi med 40 deltagare 10 presenterade visualiseringar 2 mediaomnämnanden

Förväntade effekter och resultat *

Att engagera studenter i visualiseringen av öppna data är ett kostnadseffektivt sätt att visualisera öppna data. Dessa visualiseringar kan ge insikter till både användare och skapare av den öppna data som visualiseras, samt för beslutsfattare som kan få en bättre förståelse för olika skeenden. Det för att det går att förstå vad som finns där och se vilka inneboende värden som finns i all den öppna data som finns när den kan föras samman. Detta är ett utmärkt tillfälle att engagera studenter i öppna data och ge dem intressanta och inspirerande uppgifter som även berikar deras CV.

Planerat upplägg och genomförande *

Detta projekt syftar till att anordna en tävling för att visualisera Wikidatas data på bästa sätt. Tävlingen annonseras i maj vitt och brett. Tävlingen kommer att pågå under en månad och under ett avslutande event presenterar de deltagande lagen sina visualiseringar och vinnarna utses av en jury där. Ett pressmeddelande om vinnarna kommer att skickas ut för att lyfta fram deras insats och skapa intresse av arbetet runt öppna data och Wikidata.

Syfte och mål på engelska *

The project aims to, through engaged students, produce beautiful and interesting visualisations that either show off the work being done with open data on Wikidata or that visualises the data on Wikidata (preferably in combination with other datasets).

The goal for the project is to hold a competition with awards presented during Nordic Open Data Week. We count on having 40 participants 10 presented visualisations 2 media mentions

Förväntade effekter och resultat på engelska *

To engage students in visualisation of open data is a cost effective way to visualise open data. These visualisations can give insights, both to users and creators, of the open data being visualised, and for decision makers to get a better understanding of what is going on. It makes it possible to understand what is there and the inherent value available in all the open data when it can be brought together. This is a great way to engage students in open data and give them interesting and inspiring tasks that also enriches their CV.

Planerat upplägg och genomförande på engelska *

The project aims to arrange a competition to visualise the data of Wikidata in the best way. The competition will be widely announced in May. The competition will go on for a month and in a final event the participants will present their visualisations and the winners will then be picked by a jury. A press release about the winners will be sent out to promote their efforts and create interest about the work around open data and Wikidata.