Projekt:Arbetslivsmuseer 2013/Resebeslut Uppsala

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-10-07
Rese-ID
 • 2013-49
Resenär(er)
 • Axel Pettersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Workshop i Uppsala projekt Arbetslivsmuseer 2013
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-10-08 11.00, 1 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-10-08 13.00-16.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-10-08 17.30, 1,5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 200 kr tåg
Uppskattning av traktamenten
 • 0 dagar à y kr = z kr
Uppskattning av restidersättning
 • 0 timmar à y kr = z kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 200 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 3202 Arbetslivsmuseer 2013

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel
 • taxiresa/bilresa pga...

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt 168 kr

Rapport

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • ....
 • ....