Projekt:Artikelgranskning 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5403 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.4.2 Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5402 25 000 Få tio artiklar granskade.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Artikelgranskning genomförd med KTH
  • Artikelgranskningar genomförts i samband med workshop på Lunds universitet.
  • 1 film skapad om vad god kvalitet är i en Wikipedia-artikel att använda med ämnesexperter.
  • Broschyren Evaluating Wikipedia är översatt till svenska.

4 artiklar granskade

  • Diskussioner pågår med flera universitet

Frågor uppstår om vilken kvalitet återkopplingen bör ha för att vara användbar.

  • Budget 25 000 kr
  • Aktuell 15 117,87 kr
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

På grund av omfokuseringen når vi kanske inte upp till 10 artiklar, men implementerar någonting långsiktigt istället.

Resten av projektet fokuseras på att ta fram ett arbetssätt för artikelgranskning med ämnesexperter.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: