Projekt:Batchuppladdningshjälp 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3302 Fas: Planering Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 FDC + självkostnadspris från GLAM-institution Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: I.3.2 - De organisationer som vill släppa sitt material under fri licens ska få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt. Detta ska ske på ett sätt som underlättar för dem att göra mer själva fortsättningsvis.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3202 40 000 Hjälp för förberedelser, kurser och liknande.
 • Anordna minst en workshop för GLAM-institutioner med dokumentationen som grund.
 • Kontakta 25 institutioner som i dagsläget inte levererar material för att upplysa om möjligheten och vinsterna med tillgängligörandet (nya GLAM)/enklare rutiner (tidigare GLAM).
3202 10 000 Egen insats för att täcka skillnaden mellan självkostnadspris och verkligt pris vid uppladdningsprojekt.
 • Genomföra GLAM-finansierade batchuppladdningar.
3305 15 840 LSH Omgång 2
 • Ordna länkar på 1 500 filer från tidigare uppladdning.
 • Ladda upp max 5 000 filer senast 2014-11-15


Tidplan:

TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Genomfört LSH-projektet
 • Hjälpt Maritima med att få ut den källkod vi tidigare hjälpt dem med
 • Importerat data från Nationalmuseum till Wikidata
 • Förberett för import/kopplingar av KulturNav-data till Wikidata
 • Hela LSH-projektet slutfört
 • 1 seminarium för GLAM-institutioner utfört
 • 15 institutioner som ej tidigare bidragit har fått information/hjälp (dock kan det finnas ytterligare som inte inventeras ännu)
 • Det måste vara tydligt från början när vi kan erbjuda en GLAM assistans (utan ersättning) och när vi behöver ersättning för arbetstid. Brist på tydliga regler riskerar annars att olika behandling tolkas som orättvist. Att göra någon typ av prioriteringslista kan vara till hjälp för detta.
 • Det kan vara väldigt svårt att uppskatta hur mycket arbete det är med att ladda upp en viss mängd media/data. Ofta krävs en noggrannare analys av materialet innan det går att avgöra.
 • Värdet av att dokumentera det man gör blir väldigt viktigt när man gör återkommande arbeten (och sällan vet man innan om det kommer att komma igen senare).
 • Detta är ofta en första kontakt med en organisation och kan vara en väldigt bra dörröppnare för vidare samarbeten.
 • Budget 65 840 kr
 • Aktuell 64 331,64 kr
 • Prognos 65 840
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att vi inte når ut till 25 nya institutioner

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: