Projekt:Befintliga gemenskaper 2023/Bidrag/Bilden av Sverige – fotografier på Wikipedia

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sammanfattning

Vad

En fotobok som samlar ett urval fotografer som brukar bildsätta Wikipedia, som också bidrar med texter om hur de tänker om fotografi, uppslagsverket och att illustrera det. Ytterligare några kontextualiserande texter om Wikipedia, fria licenser och värdet av material som alla kan använda. Formatet är en påkostad fotobok: tänk coffee table-format med snygg design. Urvalet fotografier bör ha särskilt fokus, till exempel "bilden av Sverige" eller dylikt.

Varför

Det huvudsakliga syftet är att visa upp en aspekt av hur Wikipedia och Wikimediarörelsen fungerar. En sidoeffekt är att höja statusen på fotografi för Wikipedia, och därmed uppmuntra fler att delta. Inte genom ”här är hur man laddar upp bilder” – då hade en enkel broschyr varit rimligare – utan ”fotografier på Wikipedia spelar roll och duktiga fotografer laddar upp sina bilder dit”.

Kostnad och finansiering

Det är mycket dyrt att göra fotoböcker. För den typ av produkt jag har i åtanke skulle jag vilja samla ihop 150 000–200 000 kronor för att det alls skall kännas realistiskt. I första hand föreställer jag mig att göra det här genom stiftelser och andra typer av bidrag. För detta tänker jag mig ett samarbete med Wikimedia Sverige, eftersom det är enklare att ansöka om stöd om det finns en ideell förening som kan delta.

Vem

Det känns rimligt att försäkra sig om att projektet känns realistiskt innan man börjar engagera fotografer i det. Ingen har tillfrågats i skrivande stund. Personer som aktivt bidrar till Wikipedia och Commons, och med viss spridning – vill man uppmuntra fler att delta vill man inte ge intryck av att fotografer på Wikipedia per definition är män mellan 35 och 50 år som bor i Stockholm, till exempel; det motverkar ett delsyfte.

Projektet drivs av Julle, som har erfarenhet av bokproduktion.

Risker

För föreningen finns mycket små risker. Om boken inte trycks finns inga fakturor. Då kommer inga pengar att betalas ut från föreningen. Att bevilja ansökan ger alltså stöd enbart utifall att projektet är framgångsrikt.

Budget

20 000 kronor som en första del för att täcka delar av budgeten.

Tidplan

Jag beräknar att projektet tar 6–9 månader att genomföra efter det att man har säkrat finansiering.

Förväntat resultat, med SMARTa mål
  • Bidra till förståelsen för Wikipedia, specifikt i hur vi hanterar bild
  • Öka statusen för fotografi på Wikipedia
  • Genom att öka statusen få fler att delta

Det konkret mätbara resultatet är mycket enkelt: 300 böcker. Vi vill att åtminstone ett femtiotal av dessa skall hamna på svenska bibliotek och därmed finnas tillgängliga för allmänheten, men boken är också material att ha i andra sammanhang – i specialboklådor som vid relevanta museer och konsthallar och vid Wikipediaarrangemang. Den kan tjäna våra syften utan att folk ens behöver se den, bara de vet att den finns.

Vem är jag

Wikipedian och hobbyfotograf för Commons. Jag har föreläst om bildsättning på Wikipedia på Wikimania (Esino Lario, 2016) och skrivit om det i arekitekturtidskriften KRITIK ("Staden och uppslagsverket", KRITIK #35 2017), också samlat i antologin KRITIK 2013–2018 : Arkitektur och bild. Jag har skrivit längre om Wikipedia i allmänhet i boken Wikipedia inifrån (Verbal förlag, 2022) och driver poesi- och essäistikförlag Vendels förlag. Julle (diskussion) 25 januari 2023 kl. 01.10 (CET)[svara]

Diskussion
Beslut

Ansökan på 20 000 kronor godkänns i sin helhet. Om ytterligare stöd i form av arbetstid från personalen är värdefullt så diskuterar vi gärna hur vi bäst kan hjälpa till! John Andersson (WMSE) (diskussion) 17 februari 2023 kl. 18.15 (CET)[svara]

Redovisning