Projekt:Botacademy 2015/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5111 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 80 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 80 000 Från aktiva wikimedianer utan bottvana:
 • totalt 100 bot-flaggade "produktiva editeringar"
 • på 5 olika språkversioner
Interna
 • 1 Frivillig
 • 1 blogginläggTidplan:

3:e+4:e kvartalet 2015 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-12-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Workshop genomförd
 • Materialet tillgängliggjort och publicerat tför de som ej kunde delta
 • Hemläxa utvärderad
 • 6 deltagare i workshopen
 • 4 av dessa lyckades (tillsammans) redigera 808 artiklar på 4 wikis
 • 3 av dessa (756 artiklar, 3 wikis) gjordes av wikimedianer utan tidigare botvana
 • Förberedelserna, speciellt inbjudningarna gick ut för sent. Av denna anledning var vi tvungna att neka deltagare som t.ex. behövde visum
 • Det var stort intresse från långväga deltagare. För dess vore det vettigare att skicka en workshopledare till regionen och sedan flyga deltagarna dit
 • Hemläxa fungerar som en bra motivation och som ett enkelt verktyg för vår egen uppföljning
 • Det var förvånansvärt få intressenter från sv.wiki. För de skandinaviska gemenskaperna borde mer riktade insatser för att få deltagare kunna genomföras
 • Den internationella profilen på deltagarna var nyttig då det gav möjlighet att lyfta blicken från den egna hemwikin för att kunna få ett större perspektiv och kunna lära av projekt som pågår på andra wikis
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 69 624.53 kr
 • Prognos 70 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: