Projekt:Buggrapportering 2016/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4202 Fas: Avslutad Ansvarig: André
Finansiering: FDC Beslut: I enlighet med FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Rapportera, Åtgärda
Övergripande mål: A.2.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
4200 40 000  
 • Tekniska problem ska verifierade och rapporteras inom en vecka (på Phabricator) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki.net) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Löpande under året 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 15 buggar och 3 ui meddelande anmälda
 • Uppföljning på äldre buggar
 • Äldre buggar (DCAT) åtgärdade
 • Höll en gemensam workshop kring buggrapportering
 • Tekniska problem och felaktiga översättningar har rapporterats (omöjligt att avgöra tidsfördröjning)
 • 1 användare har kontaktat oss om hjälp med felrapportering och fått stöd för detta.

Projektet kommer troligen inte att använda upp sina tilldelade medel. Buggrapportering har skett regelbundet men då dessa ofta upptäckts inom andra projekt har tiden registrerats i dessa. På grund av belastning i andra projekt har det inte heller varit möjligt att göra en större push för översättning på translatewiki.net vilket var planerat.

 • Budget 40 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: