Projekt:Buggrapportering och översättning 2017/Omnämnanden

From Wikimedia
Jump to navigation Jump to search
Nummer Avsändare/utgivare Datum Sort Länk Uppfyller målen? Kommentar
# FÖRFATTARE på TIDNINGENS NAMN ÅR-MÅNAD-DAG Artikel [ ""] Ja På SPRÅK