Projekt:Buggrapportering och översättning 2017/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 174202 Ansvarig André
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 30 000 kr
Interna mål
  • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.
  • G.1.1a - Stöd ges vid 10/365 tillfällen.
  • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang.
Slutrapport/utvärdering Se utförda aktiviteter nedan. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-02-01 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • En intern workshop hölls om hur (bugg)uppföljning efter event bäst kan ske.
  • En ny rekomendation för skärminspelningsporgram togs fram.
  • Sedan årets början har 20 buggar rapporterats av 6 olika personer på kansliet. 2 av dessa har åtgärdats av kanslipersonal.
  • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Uppföljning av punkter från workshopen.
  • Datum sätts för Bug-a-thon.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen