Projekt:Certifikat till ämnesexperter 2014/utkast

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här sidan används för att samla ihop några olika trådar och staka ut vägen.

Redigeringar från ämnesexperter på SLU.

Förankring av certifikatet

Och på forskning.se (som drivs av Vetenskapsrådet) finns detaljer kring "Samverkan och nyttiggörande":

Högskolelagens första kapitel, andra paragrafen:
"I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta".

  • I en rapport från Lunds universitet (nov 2013) framgår att förmågan till att kommunicera sitt forskningsresultat är en svaghet hos doktoranderna:

"Men en svaghet är, enligt undersökningen, att man som doktorand inte utvecklar förmågan att kommunicera forskningsresultat utanför universitetets expertgemenskap."[1]

  • Umeå universitet säger att de uppmuntrar sina forskare till forskningskommunikation genom att ex:

"Web 2.0/Sociala medier: Vi uppmuntrar forskare att blogga på Forskarbloggen och delar med oss av detta, forskningsnyheter och -resultat via bland annat Twitter, LinkedIn och annat."[2]

Forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har ett specifikt uppdrag att främja "forskningskommunikation" så att forskningsresultatet kommer allmänheten till dels och når de områden som forskningen berör.[3] Därför erbjuder de olika kanaler för forskningen att nå ut på, dessa är "möten, böcker, webbplatser, festivaler, film och tv, konferenser och tidskrifter".

Samverkan

Här är klippt och klistrat från en text (från föreningen Vetenskap och allmänhet) om forskningssamverkan och behovet av att forskare kommunicerar mera:[4]

"Man behöver kunna kommunicera populärvetenskapligt även till andra forskare, till exempel i ansökningar om forskningsmedel och för att kunna samarbeta tvärvetenskapligt."

..."många menade att allmänheten är en viktig och givande dialogpartner och att både personliga möten och sociala medier får allt större betydelse. Flera underströk också att lärare och unga är viktiga målgrupper – och det gäller att börja samtala om forskning redan när barnen är riktigt små och naturligt nyfikna."

"På flera håll sades att kulturen vid universiteten är på väg att förändras så att samverkansaktiviteter faktiskt börjar ses som meriterande men att fler incitament för samverkan behövs och att det är svårt att mäta sådana aktiviteter."

Målgrupp

I doktorandhanboken.nu beskrivs att "tredje uppgiften" ofta ingår som en del i forskarutbildningen och att det handlar om att lära sig diskutera sin forskning med personer utan special­kunskaper inom området.[5]

Se även

SLUs inlägg: "Gör din forskning tillgänglig för mänskligheten"

Länkar och referenser

  1. http://www.lum.lu.se/doktoranderna-nojdare-men-fortsatta-problem-med-handledningen/
  2. http://www.kir.umu.se/forskningskommunikation/
  3. http://www.vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/forskningskommunikation.4.1c4900da108bf5d57a58000601.html
  4. http://v-a.se/2009/08/forskare-eniga-att-kommunicera-mera/
  5. http://www.doktorandhandboken.nu/attdoktorera.4.1f7a9c7912be2e5415380001751.html