Projekt:DCAT-AP för Wikibase och Wikidata 2015/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3307 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 126 000 (FDC+Vinnova) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3300 110 000
Per ansökan
 • Skapa själva DCAT-AP beskrivningen
 • Implementera DCAT-AP i Wikidata
 • Generalisera processen för Wikibase
 • Kommunicera ut om denna förändring
Per Beviljande
 • Delta på av Vinnova annordnade event kring kunskapsspridning
 • Minst en video med kunskapsspridning
 • Skicka in en slutrapport
3300 16 000
Interna
 • Blogginlägg: 1
 • Temamånadsbrev: 2
 • Frivilliga: 1


Tidplan:
 • Projektrapportering sista september 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-09-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Kodgranskning slutförd
 • DCAT-AP beskrivningen driftsatt
 • Modulen publicerad på wikiba.se
 • Funktionen annonserad i Wikidata newsletter
 • Slutrapport skriven

Samtliga mål uppfyllda

 • Budget 126 000,00 kr
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: