Projekt:Edit-a-thons 2012/Arbetsmöte

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här har aretsdokumentet från mötet 2012-02-26 sparats. Det kan finnas en del bra idéer här som bör utforskas.

Editathons

  • Mål att genomföra 4 stycken under året.
  • En målsättning är att få in fem nya användare till varje editathons.

Locka nya

Vid ett speciellt tema, sätta upp lappar på högskolor/universitet för att locka nya studenter inom det området.

Vad?

Redigera tillsammans i teman, eller aktuella händelser. Fråga redan befintliga aktiva projekt på Wikipedia om de vill göra. Kvinnor? Forskare?


Hur?

Möten skulle förberedas (en agenda, arbetslista (artikellistor), källor tillgängliga...)


Vem?

Einar vill arrangera en, återkommer om varför.

Var?

I Wikimedias lokal. Förfrågan skall ske (av Harald) om det finns möjlighet att låna Hallunda Folkhögskolas datorsal för träff.

När?

Mars - Fåglar

  • Vi pratar med Leo om att bjuda in fågelintresserade

Juni - Fotbolls EM September - December -

Finansiering? Budget?

15 000kr/möte, 40h förbereda

SMARTa mål?

Fem "nya"deltagare, dvs deltagare som inte har varit med på liknande träffar. Hur mäta innehållsmässig framgång? Olika beroende på vad som ska redigeras. Bör sättas upp som separata mål för varje träff. Sätt upp mål inför varje träff - "efter denna träffa skall x antal artiklar avmallats/försetts med källor/...".