Projekt:Edit-a-thons 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Från verksamhetsplanen

 • Även om Wikimediaprojekten helt skapas av gemenskapen, utförs det mesta av arbetet av enskilda bidragsgivare som arbetar individuellt och med lite kommunikation. Och även om Wikimedias genomslag har visat att det är effektivt trivs inte alla bidragsgivare med arbeta på detta sättet. Syftet med programmet är därför att arrangera träffar för att sitta tillsammans och redigera (så kallade edit-a-thons). Träffarna kommer att vara tematiska och temat utses gemensamt.
 • Målet är att arrangera sådana en gång i kvartalet (det vill säga fyra stycken under 2012) och med fem till tio personer närvarande, varav fem nya varje gång.
 • Resebidrag kommer att ges för att kunna närvara.
 • En projektledare för att koordinera detta kommer att utses.

Projektfakta

Budget

15 000 kr per edit-a-thon.[1]

Detta kommer att användas till resebidrag, eventuella lokalkostnader, enklare catering och eventuell speciallitteratur eller -utrustning.

Tidplan

Träffar

 1. (preliminärt) 24 mars, tema fåglar
 2. juni
 3. september
 4. december

Rapportering

Sker senast två veckor efter varje tillfälle. Förutom den ordinarie rapporteringen som används i rapporten till Wikimedia Foundation skall ett blogginlägg skrivas från varje tillfälle, helst med en av deltagarna som gästbloggare.

Projektdeltagare

Projektledare: Jan Ainali[2]

Genomförande

Tema för de olika träffarna kommer att utses gemensamt, olika kanaler kommer att prövas för detta. Eftersom en stor del av målet är att få nya deltagare kommer även kommunikationskanaler utanför Wikipedia att prövas. Med "nya deltagare" avses i detta sammanhang personer som inte hittills har deltagit i några av de arrangemang som Wikimedia Sverige har anordnat tidigare. Förslag på tema kan lämnas på denna diskussionssida, eller direkt till projektledaren.

Efter att temat har bestämt ska listor över vad som behöver göras tas fram, så att tid inte behöver användas på träffen för att leta på det.

Lokal kommer att väljas i samklang med temat, endast om sådan är svår att finna kommer kontorets konferensrum att användas.

Externa intressenter och experter ska bjudas in till varje träff.

Edit-a-thonet som sådan kan ha olika utformning beroende på temat, men kommer till stora drag att först innehålla en kortare presentation för de nya och sedan kommer redigeringen att påbörjas. Helst paras nya ihop med erfarna skribenter så att dessa kan guidas in, samtidigt som de kan bistå med expertkunskap. Om möjlighet finns till fotografering eller att läsa facklitteratur på plats kommer tillfällen att ges för att göra detta.

Mål

Enligt verksamhetsplanen är projektet framgångsrikt om minst fyra träffar hålls med 5-10 deltagare varje gång med minst 5 nya deltagare på varje träff.

Edit-a-thon 1

Tema
Fåglar
Plats
Kontoret
Tid
11.00 24/3

Annonsering

 • Blogginlägg
 • Facebookevenemang
 • Twitter
 • Gratis i Stockholm
 • Fyra olika Facebookannonser för evenemanget.
 • Lappar på offentliga anslagstavlor på Södermalm och i Medborgarplatsens bibliotek

Av de som kom hade tre blivit inbjudna via evenemanget på Facebook. Facebookannonserna som visades för totalt 3073 personer ledde inte till att någon ny dök upp på mötet men ledde till att tre personer interagerade på sidan. En person kom efter att ha sett annonsen på Gratis i Stockholm (som visades 106 gånger).

Ekonomi

Summa
? kr

Resultat

En av de uppladdade bilderna

Reflektion

Mötet får med tvekan godkänt. Det var ju inte fem helt nya för Wikimedia som deltog. Dock blev ju budgeten knappt påverkad alls, vilket gör att det finns medel kvar för att ha en extra edit-a-thon. Till nästa edit-a-thon är det viktigt att vi har en extern samarbetspartner som kan hjälpa till att marknadsföra mötet i sina kanaler. Att ha en lång lista på relativt lättåtgärdade artiklar var riktigt bra, speciellt för nybörjarna som inte behövde fundera på vad de skulle skriva utan kunde dyka rakt in i att rätta uppenbara fel. Att fortsätta med facebookannonsering är nog ett bra grepp, nu satte den igång först en vecka innan evenemanget vilket säkert hade påverkan på att få kom till det.

Edit-a-thon 2 Hallwylska

Tema
Plats
Tid

Annonsering

Ekonomi

Resultat

Reflektion

Referenser

 1. Årsmöte 2012/Budget 2012
 2. Mötesprotokoll/Protokoll 2012-03-03

Se även