Projekt:En gemenskap för alla 2017/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 175203 Ansvarig John
Projektstart 2017-03-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
WMF 425 620 kr 
FDC 175 000 kr 
Total: 600 620 kr
Interna mål   Externa mål
 • G.1.1a - Stöd ges vid 50/365 tillfällen.
 • G.1.2 - Stöd 9/50 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 60/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (10/37 stycken).
 • M.3.1d - 1/1 plan för företagssponsring.  

Under Wikimedia Diversity Conference 2017 uppnås följande:

 • 70 konferensdeltagare (hälften kvinnor och minst två från nya gemenskaper).
 • 2 nya projekt.
 • 1 nytt verktyg.
 • Info om Fikarummet till 25 personer.
 • Info om Wikispeech till 25 personer.
 • 1 ny sponsor.
 • 2 omnämnanden av konferensen.
 • 1 rapport. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-11-15 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • G.1.1a - Stöd har givits vid antal tillfällen (totalen är dock sammanräknad för alla projekt).
 • G.1.2 - Stöd har givits till 10 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 54 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.3.1c - Antal frivilliga har ökat med 23.
 • M.3.1d - 1 plan för företagssponsring har skapats.

Under Wikimedia Diversity Conference 2017 uppnådes följande:

 • 80 konferensdeltagare
 • ? nya projekt.
 • 1 nytt verktyg.
 • Info om Fikarummet till 0 personer.
 • Info om Wikispeech till 80 personer.
 • Ingen ny sponsor.
 • 0 omnämnanden av konferensen.
 • 1 rapport skrivs under 2018. Data insamlat under 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vi har inte hittat sponsorer för konferensen. Vår bedömning är att detta är för att det är en intern konferens som inte syftar till att engagera nya deltagare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen Vi har skjutit till en del medel till arbetet med konferensen inom ramen för Wikispeech och omfördelar en del budgeterade resepengar från WiU då vi har fått de resorna betalda av partners.