Projekt:Ett nätverk av platser/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Ett nätverk av platser.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Utbildning Wikidata och OpenRefine, Stockholm, Tekniska Museet

Datum
2024-04-15
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Presentation

Underlag till mötet

En inledande utbildning i Wikidata, SPARQL och OpenRefine för deltagarna i projektet. Några har jobbat med detta tidigare och andra inte alls, varför vi tog allt från början. Detta blev också ett tillfälle för de mer erfarna deltagarna att fräscha upp sina kunskaper. Målet med utbildningen var att introducera dem till de verktyg som kommer att användas under projektets gång samt ge dem en realistisk grund till att konkretisera sina idéer för vad som kan göras med datamängderna från deras respektive institutioner.

Specifika ämnen som diskuterades under dagen:

  • Wikimediaplattformarna och gemenskapen
  • Datastruktur på Wikidata, med exempel på geografiska platser och kulturarv
  • Properties relevanta för svenskt kulturarv, som K-Samsök, samt eventuellt behov av nya och processen att skapa dem
  • Grundläggande strukturer i SPARQL
  • OpenRefine för databearbetning
  • OpenRefine för Wikidata: reconciliation och redigering
  • Tillgängliga resurser för att lära sig mer
Core metrics    (T361686)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 8 8
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser