Projekt:Europeana Awareness 2012/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak The number of events and participants have been achieved. We would however need more press and blog mentions so everybody are invited to help spread the word about the project and the upcoming events.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • A follow-up on the Fashion edit-a-thon together with Europeana Fashion, Europeana, Nordiska museet and Stockholm University took place on the 12 November. There will be two other fashion edit-a-thons organized in parallel in Italy and Israel. They were connected by a international contest (see here) that however didn't have a very big turnout for reasons unknown. In preparation for the event Nordiska museet donated 28 images of shoes. A journalist (from Aftonbladet) participated at the event.
  • John lead a workshop at the Wikimedia Diversity Conference in Berlin on the 10 November sharing some experiences gather during the last year. A blog post was written in Swedish, English and German that was published on WMSE's, WMDE's and WMF's blogs.
  • Pens have arrived.
  • The report is about to be finalized.
  • Events: We have now surpassed the expected number of six events within the scope of the project and have in total organized 19 events so far.
  • Events: Wikimania was our main event for the project and hence that part of the Description of Work has now been fulfilled.
  • External communication:

EU-projekt tar mycket overhead i rapportering och liknande, men å andra sidan är det ett väldigt stort projekt vilket i sig ger en massa positiva bieffekter (mycket av rapporteringen till EU kan återanvändas på t.ex. outreach och ger många fallstudier). Projektet har gett många nya kontakter både i GLAM, utbildningsinstitutioner och Wikimedia chapters och gett ett erfarenhetsutbyte. Valutaskillnader är något som måste beaktas i sådana projekt. Vi har provat på saker som vi inte hade gjort annars. Något som hade kunnat gjorts bättre är att haft en projektledare anställd från början i stället för att en volontär ledde det. Otydligheten i vilka leverabler som förväntades från WMSE och hur projektmedel kunde fördelas innan projektet startade har komplicerat projektet. Detta är viktigt att alltid ha på plats. ÖDOK är en direkt avknoppning av detta projekt. Kostnadseffektiviteten för projekt som till stor del är externt finansierade kan bedömas på flera sätt, dels om det är kostnadseffektivt för föreningen (vilket det nästan alltid är) eller om det är kostnadseffektivt genomförande.

Rekommendation till fortsättning: Håll kontakten med Europeana och bevaka nya bidragsansökningar. Genomför WLPA 2014.

  • Budget 421 200 kronor
  • Aktuell 406 309,40 kronor
  • Prognos 421 200 kronor, cirka 2 800 euro kvar för material/eventkostnader (efter WLPA- och WWI-priser), cirka 1 900 euro kvar i resebudget (efter Wikimania)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar