Projekt:Europeana Awareness 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Please click here for the English language version of the page.

Volontärer

Om du efter att ha läst om det här projektet finner det intressant och vill hjälpa till, var snäll och skriv en rad på diskussionssidan eller skicka ett email till john.andersson(at)wikimedia.se. Berätta för oss vem du är, vad du vill arbeta med eller något annat som du tror vore intressant för oss att veta om! Vi kommer att skriva tillbaka till dig så fort som möjligt. Vi behöver mycket hjälp från er alla för att hjälpa till att göra eventen så roliga och intressanta som möjligt!

Projekplan för Europeana Awareness

Projektfakta

Titel på ansökan: Europeana Awareness.
Ansökningsnummer: 297261
Sökande organisation: Europeana Foundation. Totalt ingår 48 organsiationer varav Wikimedia Sverige är en.
Typ av projekt: Projektet är centraliserat vilket innebär att det administreras och följs upp centralt från Bryssel av Europeana Foundation.
Officiella dokument: Den långa och matiga rapporten om vad Europeana Awareness är (tillsammans med info om alla deltagande organisationer)
Projektledare för Wikimedia Sverige: Lennart Guldbrandsson
Övrig personal: John Andersson (event manager).

För den första versionen se Projekt:Första versionen av Europeana Awareness projektbeskrivning.

Bakgrund till projektet

Europeana Awareness är ett konsortium av totalt 48 organisationer i Europa varav Wikimedia Sverige (WMSE) är en. Projektet samordnas och finansieras av Europeana vilket är ett nätverk av nätverk inom kultursektorn och kan liknas vid ett digitalt bibliotek för hela Europa. Europeana driver bland annat en portal fylld med miljontals böcker, målningar, filmer, museiobjekt och andra objekt som har digitaliserats i Europa. Målen med Europeana är att öka det livslånga lärandet, ”hobby-forskning, släktforskning, kulturturism, fritid och personlig vinning, samt att ytterligare uppmuntra kulturinstitutioner att fortsätta att tillhandahålla innehåll".[1]

Syftet med projektet är enligt projektbeskrivningen att mobilisera och bredda de befintliga Europeana-nätverket vilket sker genom att kulturarvsinstitutioner genom utbildning och träning, PR och användarengagemang ökar allmänhetens kunskap om, såväl som den politiska medvetenheten, om både innehållet som Europeana besitter samt det arbete som sker av Europeana.[2]

Projektet som helhet har en mängd mål som faller utanför WMSE:s arbete och WMSE kommer att arbeta med Work Package 2 (Work Package har den något förvirrande förkortningen WP).

I projektet är WMSE uppgift att samordna arbetet med nationella Wikimedia Chapters för att få projekten så lyckade som möjligt och nå ut till så många institutioner och volontärer som möjligt så att de bidrar och till så många personer som möjligt för att sprida kunskap om vad Europeana arbetar med. WMSE kommer även att vara ansvarig för att skriva samman en rapport i slutet av projektet.

Detta är det utan tvekan största GLAM-projekt som WMSE tagit sig an och ett av de största i Europa (det största?).

Varför projektet är viktigt

Det finns ett stort antal orsaker till varför projektet är så intressant att genomföra:

Europeanas uttalade mål med projektet är att projektet skall leda till ökat samarbete mellan Chapters i Europa och stödja dem i deras arbete gentemot ABM/GLAM-sektorn och på så sätt öka spridningen av vårt kulturella arv genom att öka antalet donationer av material. Tanken är att denna modell skall kunna tas efter av andra Chapters efteråt.[3] Genom att involvera allmänheten kan Europas kulturskatter kontextualiseras och Wikimedia är en perfekt partner för detta. Genom att göra det hela under en fri licens kan många positiva spinnoff-effekter nås då materialet kan användas på nya innovativa sätt.

Utöver detta kan projektet förhoppningsvis även leda till samordning av insatser inom andra områden mellan Chapters samt öka effektiviteten och lära av varandras erfarenheter. Det hela kommer även leda till ett ökat samarbete med Europeana som har liknande mål och fantastiska kontakter vilket kan bli nyttigt i framtiden. Slutrapporten som kommer att produceras när projektet avslutats kan användas (eller omarbetas) till att fungera som en how-to-guide för andra Chapters om de vill starta liknande projekt.

Projektdelar

Skrivstuga i Leuven

WMSE plannerade att anordna en skrivstuga om första världskriget i Leuven. Skrivstugan blev dock i slutändan blev inställd på grund av ett begränsat intresse från volontärerna. Här nedan kan ni se de sidor där förberedelserna gjordes.

Wikimania

Som en del av projektet deltog vi på Wikimania 2012 som arrangerades i Washington D.C., USA mellan 5-17 juli. Där nätverkade vi samt pratade med wikimedianer om vårt projekt och lyssnade och lärde om deras arbete med GLAM-aktiviteter. Detta var ett sätt att kick-starta vårt arbete med GLAM-konferenserna och Wiki Loves Public Art (WLPA) (de flesta Wikimedia Chapters skickar volontärer och/eller personal att delta på Wikimania). WMSE deltog under alla de åtta delarna av konferensen som fokuserar på GLAM och vi deltog även på Wikimania Takes Manhattan samt ett Hackathon som ägde rum innan konferensen, samt på den så kallade Unconference som skedde efter konferensen.[4] Det här projektet syftar till att öka samarbetet över landsgränserna och få så många institutioner, volontärer och Wikimedia Chapters att arbeta tillsammans med GLAM-frågor och att mötas IRL kommer att underlätta det arbetet, samt ge oss många värdefulla nya tankar och idéer.

GLAM-event

Detta är de GLAM-event som kommer att anordnas som en del av projektet. Klicka på länkarna i listan för att komma till en informationssida om respektive event (på engelska).

 1. Projekt:Europeana Awareness/WWI Edit-a-thon (2012)
 2. Projekt:Europeana Awareness/Fashion Edit-a-thon
 3. Projekt:Europeana Awareness/GLAM-WIKI 2013 Conference
 4. Projekt:Europeana Awareness/GLAM-WIKI 2013 Conference/Hackathon
 5. Projekt:Europeana Awareness/Digikult Conference
 6. Projekt:Europeana Awareness/Dutch Hackathon
 7. WWI Edit-a-thons in June - coordinated on Meta. They will (if everything goes according to plans) take place in parallel in:
  1. France - Oklart
  2. Germany - Oklart
  3. UK
  4. Sweden
  5. Belgium
  6. Serbia - Har visat intresse. Inget påbörjat.
  7. Australia (Sydney)
  8. Australia (Canberra)
 8. Projekt:Europeana Awareness/Collection Days Edit-a-thon
 9. Projekt:Europeana Awareness/WikiCon Conference

Målet var att WMSE skulle vara med och anordna sex stycken event i Sverige, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen samt Storbritannien.[5] Det var dock okay att anordna event tillsammans med Chapters även i andra länder än dessa sex.

Målet med eventen är att uppmuntra GLAM-deltagarna att ladda upp eget material under en öppen licens för användning på Wikipedia samt att på andra sätt arbeta med att göra sina samlingar fritt tillgängliga. Detta kommer att ske genom att peka på tidigare positiva erfarenheter och samarbeten och visa på vad Wikipedias volontärer kan bidra med. Detta kommer att ske genom att bjuda in talare från både Wikimedia såväl som de olika institutionerna. Majoriteten av det praktiska arbetet i de sex länderna kommer att anordnas av volontärer eller personal som de olika Chaptern har anställt för ändamålet men Event managern kommer att hjälpa till med att samordna det hela. Stödet från Europeana Awareness och WMSE kommer att ske på flera sätt och konferenserna kommer att understödjas genom att Event managern kommer att:

 • göra det möjligt att lägga till Europeana som en officiell partner för eventet, vilket kan öppna dörrar till GLAM-sektorn (Europeana är ju en tung aktör i sammanhanget);
 • bjuda in personer från andra länder som kan komma att hålla presentationer som exempelvis har erfarenheter av att donera material från sina institutioner (det vill säga internationell koordination);
 • hjälpa dem genom att förmedla kontakter och information som Europeana har;
 • stödja dem finansiellt eller tekniskt; samt
 • på andra sätt vara behjälpliga med goda råd.

Den här delen av projektet kommer att pågå mellan projektmånad 8 och projektmånad 20, det vill säga augusti 2012 och augusti 2013.[6]

Wiki Loves Public Art

Wiki Loves Public Art är en ny version av Wiki Loves Monument och syftar till att ta bilder på konstverk som finns på allmän plats och ladda upp dessa på Wikimedia Commons, med detta menas skulpturer, monument, mosaik, väggmålningar, platsspecifika installationer samt minnesmärken.[7]

Idén föddes år 2008 då ett samarbete mellan ett antal museum i USA och Storbritannien inleddes med Wikimedia, med målet att öka antalet bilder från museerna på Wikimedia Commons. Under en begränsad tid öppnar de deltagande institutionerna sina dörrar för volontärer som tar bilder där.[8] Wiki Loves Public Art kommer att organiseras lokalt av wikipedianer som är involverade i samarbeten med ABM-sektorn för att få dem att lägga ut material som gör det möjligt att ”kryssa av” de objekt som är fotograferade (det vill säga tillgängliggöra databaser med konstverk på allmän plats. Främst kommer det i ske i samarbete med Wikimedia Chapters i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Sverige men målet är att bidrag ska komma från hela Europa.[9] [10] Projektet kommer dock att ledas av Wikimedia Sverige.[11] Medlemmar i Council of Content Providers and Aggregators kommer att uppmanas att samarbeta med lokala Wikimedia Chapters för att samla in material gällande konst på allmän plats.[12] Bilderna som tas på konstverken kommer även att laddas upp på Europeana.[13]

De nödvändiga förutsättningarna som krävs för att projektet skall bli framgångsrikt skall identifieras av WMSE till projektmånad 9, det vill säga september 2012. Det kommer att ske genom att tala med de som arbetat med Wiki Loves Monument för att lära av deras misstag och framgångar, läsa de wikisidor och email (som finns i arkiven för mailinglistorna) för att undvika att ta upp diskussioner som redan förts. Detta kommer med fördel att ske i nära samarbete med Axel Pettersson som kommer att arbeta med Wiki Loves Monument i Sverige. Vad som krävs för tävlingen beskrivs i rapporten How to make WLPA a success.

Projektet kommer att organiseras under det första och det andra året av projektet.[14] Exakta datum kommer att beslutas om senare, i nära samarbete med de nationella Wikimedia Chapterna. Jag kommer att redogöra för datumen här så snart jag vet så håll ögonen öppna!

Resultatet av tävlingen kommer precis som GLAM-eventen att slutrapporteras i rapporten Lessons learned.

Slutrapport

En större rapport skall sammanställas till Europeana i slutet av projektet. Den skall vara inskickad den 2013-12-XX.

Vi har påbörjat rapporten här. Hjälp gärna till.

Vem gör vad

John Andersson är anställd som event manager för Europeana Awareness.[15] (Tjänsten kallades tidigare för projektassistent, se sidan för utlysningen av tjänsten). John kommer att vara ansvarig för det mesta av det praktiska arbetet inom projektet. Från maj månad jobbar John 35 procent och börjar jobba heltid den 11 juni 2012.

Tidslinje

 • Januari 2012 (Projektmånad 1): Projektet Europeana Awareness startar officiellt.
 • ?????: Möte i Haag.
 • Maj 2012 (Projektmånad 5): John Andersson börjar arbeta deltid i projektet (35 procent).
 • 11 juni 2012 (Projektmånad 6): John Andersson börjar arbeta heltid i projektet.
 • Augusti 2012 (Projektmånad 8): GLAM/ABM-event kan börja anordnas tillsammans de nationella Chapterna.
 • September 2012 (Projektmånad 9): Vad som krävs för att göra WLPA framgångsrikt skall ha identifierats av WMSE.[16]
 • Maj 2013 (Projektmånad 16): Inlämning av den första rapporten.[17]
 • Augusti 2013 (Projektmånad 20): De sex GLAM/ABM-eventen skall alla ha ägt rum.[18]
 • Januari 2014 (Projektmånad 24): Den uppdaterade rapporten för insamlande av material (alltså Wiki Loves Public Art) skall lämnas in.[19][20]
 • Januari 2014 (Projektmånad 24): En konferens kommer att anordnas tillsammans med Europeana.[21]

Budget

Se vår öppna redovisningssida för alla tidigare utlägg.

Se vår öppna redovisningssida för alla intäkter.

Kommunikation

Då målet med projektet Europeana Awareness är att öka intresset och kunskapen om Europeana är det vad fokuset skall ligga på vid kommunikation och PR om projektet. Målet är alltså inte att sprida kunskap om själva projektet då det är av begränsat värde. Detta måste vi ha i åtanke vid all yttre kommunikation.[22]

Målet är att ha 30 "artiklar i pressen / bloggvärlden på innehållsinsamlingskampanjen + GLAM-Wiki samarbetet" under det första året, 150 år två och 200 år tre.[23]

Sätt att nå ut till allmänhet och volontärer

För en lista med kontaktuppgifter till olika personer och organisationer, se: Projekt:Europeana Awareness/Att kontakta om samarbete.

Wikis

Social media

 • Genom WMSE:s blogg.
 • WMSE:s Facebook-sida.
 • Twitter?

Klassisk media

 • Pressutskick inför och efter de anordnade konferenserna samt Wiki Loves Public Art.

Se även

Referenser

 1. Sidan 3 i Del B (sidnummer 52 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 2. Sidan 2 i Del B (sidnummer 51 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 3. Sidan 11 i Del B (sidnummer 60 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 4. http://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/Schedule
 5. Sidan 12 i Del A (sidnummer 24 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 6. Sidan 75 i Del B (sidnummer 124 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 7. Sidan 51 i Del B (sidnummer 100 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 8. Sidan 51 i Del B (sidnummer 100 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 9. Sidan 16 i Del B (sidnummer 65 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 10. Sidan 51 i Del B (sidnummer 100 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 11. Sidan 52 i Del B (sidnummer 101 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 12. Sidan 51 i Del B (sidnummer 100 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 13. Sidan 51 i Del B (sidnummer 100 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 14. Sidan 16 i Del B (sidnummer 65 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 15. Mötesprotokoll/Protokoll 2012-05-08#Beslut tagna per capsulam sedan senaste mötet.
 16. Page 12 in Part A (page number 24 in the document) in Annex I - "Description of Work".
 17. Page 2 in Part A (page number 14 in the document) in Annex I - "Description of Work", Deliverable Number D2.3 i listan.
 18. Page 75 in Part B (page number 124 in the document) in Annex I - "Description of Work".
 19. the "report on Public Art project" will be handed in.
 20. Page 2 in Part A (page number 14 in the document) in Annex I - "Description of Work", Deliverable Number D2.5 and D2.6 in the list.
 21. Page 2 in Part A (page number 14 in the document) in Annex I - "Description of Work", Deliverable Number D2.5 and D2.6 in the list.
 22. Sidan 76 i Del B (sidnummer 125 i dokumentet) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness
 23. Sidan 62 i Del B (sidnummer 112 i dokumentet ) i http://pro.europeana.eu/documents/904448/982553/Description+of+Work+Europeana+Awareness, se indikator nr. 2.7.