Projekt:Europeana Awareness 2012/Wiki Loves Public Art/Sverige/Brev till Sveriges kommuner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedanstående text bör skickas ut först till 10 stycken kommuner via email och 10 stycken kommuner via brev för att se om det är någon skillnad hur snabbt de svarar och på vilket sätt. Detta så att vi vet lite bättre vad som fungerar.

Brev/email

Hejsan,

Häromveckan hade vi ett möte med ett par personer på SKL om hur de ser ut med tillgängliggörande av data hos våra kommuner och vad de trodde om möjligheterna med att genomföra ett projekt jag arbetar med. SKL föreslog att jag skulle kontakta <KOMMUN> då ni enligt deras erfarenheter och förståelse ligger långt fram när det gäller tillgängliggörande och frisläppande av databaser vilket är orsaken till att vi kontaktar er.

Vi arbetar för den ideella icke vinstdrivande organisationen Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en av sammantaget 39 nationella stödföreningarna till Wikimedia Foundation, vilka finns utspridda överallt i världen, och har till uppgift att organisera nationella projekt och samarbeten som är i linje med huvudorganisationen Wikimedia Foundations mål: att sammanställa all världens kunskap och göra den fritt tillgängligt för världens alla människor. Ett av de mest välkända projektet som Wikimedia Foundation driver är den fria encyklopedin Wikipedia som finns på 285 olika språk innefattande totalt 23,3 miljoner artiklar. Ett annat välkänt projekt är bilddatabasen Wikimedia Commons som innehåller över 14 miljoner filer som alla har en fri licens och alltså kostnadsfritt kan kopieras och återanvändas av vem som helst.

I år inledde Wikimedia Sverige ett samarbete med Europeana (http://europeana.eu/portal/) inom ramen för det pan-europeiska projektet Europeana Awareness där ett stort antal arkiv, bibliotek och museer och andra kulturorganisationer i 30 europeiska länder samarbetar. En av Wikimedia Sveriges uppgifter i projektet Europeana Awareness innefattar att organisera fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA). I WLPA kommer tävlingsdeltagare (alltså glada volontärer) att fotografera konstverk som finns på allmän plats och därefter lägga upp sina bilder under en fri licens på bilddatabasen Wikimedia Commons. Att bilderna läggs under fria licenser skapar många positiva spinn-off-effekter då bilderna kan användas på nya innovativa sätt. Fotografierna som ligger under en fri licens kan nämligen användas av alla utan kostnad. Det enda som krävs vid återanvändande är att den angivna Creative Commons-licensen uppfylls. Detta gör att det exempelvis kan användas på Wikipedia, i en ny lärobok för skolelever, i kommunernas webbmaterial eller turistinformation eller kanske av ett lokalt företag som i tryckt eller digital form vill beskriva sin koppling till en viss ort utan att detta ska behöva kosta en förmögenhet, eller kanske av ett företag som vill använda bilderna för att utveckla en ny mobilapp. Kort sagt kan bilderna användas av alla utan kostnad, till vilken intressant idé de än må ha! Alla bilderna som laddas upp under maj månad 2013 kommer att vara en del av först en nationell tävling och de tio bästa bilderna från varje deltagande land skickas därefter till den internationella tävlingen.

Tävlingen Wiki Loves Public Art är inspirerad av den mycket framgångsrika tävlingen Wiki Loves Monuments i vilken cirka 5 000 personer från 18 länder under en månad laddade upp över 165 000 bilder på olika europeiska monument. I Sverige laddades över 5 100 bilder upp år 2011. År 2012 deltog 35 länder och mer än 360 000 bilder laddades upp. Så framgångsrik kan alltså en internetbaserad fototävling bli! Årets organisering av Wiki Loves Public Art är något av en pilotstudie men i år hoppas vi att vi iaf kommer att kunna lägga grunderna för Wiki Loves Public Art i flera europeiska länder, samt få några tusen bilder uppladdade av volontärer. Vi räknar också med en stor spridning i både media och social media vilket gör tävlingen till en utmärkt möjlighet för er kommun att framstå som en framtidskommun med vilja att tänka och arbeta på nya sätt.

För att göra tävlingen möjlig att genomföra i Sverige krävs det dock att vi har tillgång till listor över vilka konstverk som finns på allmän plats i din kommun. Vår plan är att slå samman alla kommunala databaser till en enda stor databas då det tyvärr tidigare saknas en sådan central databas över de konstverk som finns på allmän plats i Sverige. Wikimedia Sverige har sedan tidigare erfarenhet med att i nära samarbete med skaparen av databasen bygga upp mer omfattande databaser, modifiera den data som finns i de existerande. Detta skedde bland annat inom ramen för Wiki Loves Monuments där vi inlett ett omfattande samarbete med Riksantikvariatämbetet och Statens maritima museer där de båda organisationerna delat med sig av sina databaser (Bebyggelseregistret och Fornsök respektive listor över K-märkta båtar och fartyg) vilket visar att det är praktiskt möjligt. Vi önskar se att den här trenden skall fortsätta och att fler och fler institutioner skall ta informerade beslut.

Riksantikvarieämbetet har sedan tidigt 2000-tal lagt ut bilder fritt tillgängligt på internet, och i en stor internutredning 2010 (Fritt fram!, http://www.k-blogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Fritt-fram.pdf) beslutade de att lägga såväl bilder som data under fria licenser på nätet, något som gjorde att Wikipedia fick lättare att använda Riksantikvarieämbetets material. För att ytterligare knyta Wikipedia och Riksantikvarieämbetet närmare varandra anställde Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 2012 två Wikipedians in residence (http://www.k-blogg.se/2012/06/01/presentation-av-wikipedian-in-residence/).

Vi hoppas att ni finner det här samarbetet intressant och att vi kan inleda det praktiska arbetet så snart som möjligt!

Vänligen,

John Andersson
Wikimedia Sverige
Internationell koordinator för Wiki Loves Public Art

Telefon: +46(0)73-3965189
Email: john.andersson(at)wikimedia.se
Skype: johnandersson86

Följ oss på Twitter @wikieuropeana
Besök http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Europeana_Awareness för mer information om vårt projekt!

Arild Vågen
Wikimedia Sverige
Styrelseledamot och Sveriges nationelle koordinator för Wiki Loves Public Art

Telefon:
Email:
Skype: