Projekt:Europeana Awareness 2012/Wikimania

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För planeringen innan Wikimania, se Projekt:Europeana Awareness/Wikimania/Att göra.

Konferensen Wikimania 2012 med sidoaktiviteter äger i år rum i Washington, USA mellan den 5-17 juli. Under Wikimania-konferensen deltar cirka 400-500 wikipedianer från hela världen och det är det största eventet där Wikipedianer träffas ansikte mot ansikte. De flesta nationella Wikimedia Chapters deltar där med en eller flera deltagare.

Utöver själva konferensen anordnas mellan den 6–9 juli, Wikimania Takes Manhattan, New York vilket är en miniversion av Wiki Love Monument, eller den kommande Wiki Love Public Art! Efter Wikimania Takes Manhattan anordnas det ett Hackathon i Washington den 10–11 juli. Efter konferensen, den 15 juli, anordnas en mer informell dag för att träffas, kallad Unconference.

Under konferensen kommer totalt nio delar att behandla just GLAM-projekt och hur man får dem framgångsrika.[1] Detta kan hjälpa oss att snabbt komma igång med projektet och undvika att vi gör misstag som andra redan gjort, samt låna alla intressanta och spännande idéer som vi stöter på. Det här projektet är internationellt och kräver samordning över sex länder och Wikimania är troligtvis det enda tillfället under året då vi kan finna igen centrala personer från alla länderna på ett och samma ställe (och därigenom kan en hel del resande nog sparas in vilket gör den långa resan än mer viktig och naturlig).

Event managern, John Andersson, samt projektledaren, Lennart Guldbrandsson, kommer båda att resa till Washington för att delta på alla GLAM-relaterade delar och lära sig så mycket som möjligt av andras erfarenheter inom området samt presentera projektet för så många wikipedianer som möjligt och knyta värdefulla kontakter som kommer att underlätta anordnandet de kommande GLAM-konferenserna. Men kontakter som kan vara nyttiga även för Wiki Loves Public Art kommer att finnas på plats. Lennart och John kommer att delta under samtliga 12 dagarna.

Tyvärr kommer vi inte att kunna presentera projektet på scenen där då ansökan tyvärr avslogs. Men det vägs delvis upp genom ett mer aktivt deltagande i de övriga konferensdagarna och nätverkande.

Referenser

  1. http://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/Schedule