Projekt:Föreläsningar 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Genom att sprida kunskap om vår verksamhet och våra plattformar till externa, och att göra det med externa medel.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej, roligt och givande.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • En del föreläsningsmaterial, men det behövde också anpassas och byggas vidare på utifrån nya målgrupper och delvis nytt innehåll.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • ej tillämpligt
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • ej tillämpligt
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Uppdatera den grafiska profilen och föreläsningsunderlag kanske kan dra ner arbetstiden något ytterligare, även om man alltid måste anpassa.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Fundera över balansen mellan det beställaren önskar och det vi vill föra fram i vårt budskap.
  • Inte glömma bort tiden som går åt till förberedelser när vi tar betalt.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Möjlig fundering kring om vi skulle vilja vidga konceptet till att bli mer proaktiva, till exempel genom att anmäla oss till någon talarförmedlingslista.
   • Vill vi se föreläsningarna som en ren intäkt? I så fall kan vi lägga mer tid på att konceptualisera föreläsningarna.