Projekt:FOSS för föreningen 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Då det avbröts bidrog det inte.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej då projektet aldrig kom igång.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Nej då projektet aldrig kom igång.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • n/a
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • n/a
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • n/a

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Projektet var relativt litet vilket gjorde att det naturligt hamnade i skymundan när fokus behövde hamna på annat. Små projekt löper naturligt den risken, därför bättre med färre men större projekt.
  • Projektets mål/mekanismer var inte jättetydliga. Om vi vill ha mer proaktiva aktiviteter inom detta område vore en bra inledande aktivitet att systematiskt gå igenom de verktyg vi använder idag, identifiera potentiella FOSS-alternativ, samt skapa en kravspec för vad alternativet skulle behöva innehålla för att vi skulle byta över. När man har den listan, och den verkar rimlig, kan man aktivt begära in offerter för att åtgärda problemen samt kontakta de som underhåller verktygen för att kontrollera att sådan funktionalitet är i linje med deras vision för verktyget. Nackdelen med en sådan approach är så klart att det finns en stor initial kostnad, fördelen är att undersökningen kan göras ett år för att sedan säkra budget för insatsen för efterföljande år.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • För att ligga i linje med den nya strategin så räcker det egentligen att vi i samband med systembyte, eller anmanande av nya system, gör en genomlysning av eventuella FOSS-lösningar som kan ses som tänkbara alternativ och utvärderar dessa mot de tilltänkta systemen.
  • Vi använder idag en handfull FOSS-tjänster på gratisnivå, att gå upp till betalnivå skulle vara ett enkelt sätt att stödja utvecklingen av dessa verktyg, dock utan att vi har direkt kontroll av hur de utvecklas. Alternativet är att man bidrar med arbetstid för att göra insatser i kodbasen/dokumentationen (troligen bara värt det om teamet som underhåller verktyget är väldigt litet).