Projekt:FSCONS 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
7105 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: FDC 10 000 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Ställa i ordning bordet. Delta under dagarna.
Övergripande mål: .
 • F.1.2. Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Föreningen.1. Målet är att föreningen har minst 500 medlemmar.
 • Föreningen.2. Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7105 FDC personal 10 000:- .
 • Att vi får ett bord där utan kostnad (då vi saknar budget för det). Idealt i samarbete med någon annan likasinnad org.
 • Att vi under konferensen samtalar med minst tre företrädare för andra organisationer om vad vi kan göra tillsammans under 2015.
 • Ett konkret samarbetsprojekt initieras tillsammans med annan likasinnad org. under 2015.
 • 3 frivilliga deltar i projektet.
 • 10 nya medlemmar värvas.Tidplan:

Konferensen är i början av november. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak För få som deltog och inga nya medlemmar - men väldigt mycket aktivitet under konferensen från vår sida (mer än vad vi hoppades på initialt).
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Planeringssidan har nu satts upp och det är annonserat på Wikiträffar. Vi har påbörjat förberedelser inför vårt spår. Biljetter m.m är bokat.

Vi har fått tillstånd att vara på konferensen med bord utan kostnad. Vi har satt upp en planeringssida. Vi har fått ett eget spår(!), där vi utöver translatewiki-presentationen (där vi hade 8 deltagare) och workshopen kommer att prata om våra API:er (12 deltagare) och hur man kan samarbeta med organisationen (8 deltagare). Jan diskuterade med Mozilla om Open Badges och samarbeten och André med Open Knowledge Foundation. Det ser väldigt lovande ut med ett samarbetsprojekt för 2015. 1 frivillig deltog i projektet vilket var mindre än vad vi hoppades på. Ingen ny medlem värvades till föreningen men en person skrev upp sig för nyhetsbrevet.

 • Bra samarbete med arrangörerna.
 • Konferensen har sjunkit i storlek, vilket bör tas hänsyn till planerande av deltagande.
 • Att vara på temabaserade evenemang kan leda till oväntade möten med likasinnade. Fundera på inför 2016 om detta ska vara ett övergripande verksamhetsmål att närvara på konferenser (eller bakas in i befintliga projekt redan i år).
 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 11 376,79 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi fick endast en deltagande volontär som hjälpte till. Oklart varför.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: