Projekt:Felbevakning och buggrapportering 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6201 Fas: Avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Rapportering, tips och åtgärder.
Övergripande mål: L.2.1 - Tekniska problem ska rapporteras snarast efter att de upptäckts.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 50 000
 • Tekniska problem ska rapporteras inom en vecka (på Bugzilla) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Kontinuerlig 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 3 buggar har rapporterats sedan förra rapporten
 • 14 otydliga/felaktiga källmeddelanden har anmälts eller åtgärdats
 • Buggar och felöversättningar har rapporterats/åtgärdats inom en vecka efter att de uppmärksammats.
 • Utöver de rapporterade buggarna har projektet även lett till större intern uppmärksamhet på tidigare rapporterade buggar samt uppföljningar på dessa.
 • Det är värt att notera att tid som läggs på buggrapportering av naturliga skäl ofta rapporteras under det projekt som föranledde att man hittade buggen, detta är speciellt vanligt för translatewiki.net projektet.
 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 22 687,81 kr
 • Prognos 31 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: