Projekt:Fotoworkshop 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5107 Fas: Påbörjad Ansvarig: André
Finansiering: FDC 12 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:  
 • Utveckla materialet
 • Testa/utvärdera materialet
 • Formgivning?
Övergripande mål:  
 • S.1.2 - Skapa material som kan användas som en resurs för fotografer i gemenskapen.
 • S.4.1 - Få professionella fotografer att bidra med sin expertis.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5107 12 000
 • Skapa minst två "tänk på att"-guider
 • Fått stöd av minst en professionell fotograf med utformningen av en guide
 • Minst en användare ur gemenskapen har uttryckt att de fått konkret nytta av materialet.Tidplan:

Påbörjas under senvåren. Detaljerad tidplan TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Inga aktiviteter sedan förra månaden
 • En guide finns i stort sett redan men behöver översättas från engelska
 • En professionell fotograf har lovat att se över sammanställt material
 • För sent i läge för att hinna integrera svar.
 • Svårt att ha ett projekt där mycket viktigt arbete förlitas till volontär med specifik kunskap (oavsett om det är en workshop eller produktion av informationsmaterial).
 • Bra att samla ihop informationen från tidigare erfarenheter, men kräver ändå specifik kunskap.
 • Förvirrande namn efter att målen hade bytts.
 • Plan för spridning av det framtagna materialet bör finnas.
 • Det finns material från andra chapters och andra organisationer som kan vara användbara. Det kan vara värt att leta lite innan man författar själv.
 • Budget 5 000 kr arbetstid
  7 000 kr övrigt
 • Aktuell 1 323,16 kr
 • Prognos 5 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att vi lyckas samla in material men inte har tid att sammanställa detta.

 • Att vi inte har tid att få en användare att uttrycka att de fått nytta av materialet.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: