Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019/Projektplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Sverige har en enorm historisk musikskatt som bör lyftas fram för att fler ska kunna få glädjas och lära av musiken som kulturarv. Inspelningar av äldre svenska visor, psalmer, sånger, folkmusik med mera kan i dagsläget inte användas fritt, på grund av upphovsrättsliga begränsningar eller oklarheter, eller är svåra att finna igen, då de inte är uttalat fritt licensierade eller inte beskrivna och sammankopplade med information (s.k. metadata). Detta är brister som bidrar till att det inte går att söka och använda verken på effektiva och tillgängliga sätt.

Vad i den svenska musikskatten som är fritt licensierat är svårt att få fram och sökbarheten på dessa verk och tillhörande information är långt ifrån den nivå den skulle kunna vara på. Är du intresserad av att hitta nyinspelningar av musik som fritt går att återanvända, i video, presentationer eller föreställningar, är det komplicerat och vill du ha förslag på vilka musikstycken som vore möjliga att göra en nyinspelning av utan att hamna i problem med upphovsrättslagstiftningen är chansen stor att du ger upp på vägen. Det ska vara enkelt att identifiera material som kan återanvändas fritt för nya konstnärliga verk och produktioner. Samma sak om du är intresserad av, i utbildningssyfte eller för nöjes skull, söka bland material som spelats in eller lagrats av en av våra arkiv eller museer.

Syfte och mål

Dessa två flödesscheman visar de olika steg som ingår för att göra materialet användbart. Varje steg innefattar olika aktiviteter, målgrupper och uppgifter för att komma vidare i flödet. Syftet är att testa och analysera dessa steg. Målet är ta fram ett stöd i form av beskrivande processer och metoder som kan användas av fler som intresserade av att dela med sig av fri kunskap.

Flödesschema ny musik

Information om verk läggs till på Wikimedias plattformar → Crowdsourcing förbättrar informationen → Musiker hittar verk att göra nyinspelningar → Musiker laddar upp sina verk och kopplar detta till den information som redan finns → Crowdsourcing förbättrar materialet om verken → Verken läggs till i Wikipedias artiklar och Wikimedias andra plattformar genom crowdsourcing → Nya användare hittar musiken → Musiken används i nya verk såsom i filmer, datorspel med mera → Information om dessa nya verk läggs till på Wikimedias plattformar (om de blivit välkända nog).

Flödesschema redan inspelad musik från arkiv och museer

Information om verk läggs till på Wikimedias plattformar → Crowdsourcing förbättrar informationen → Ett arkiv eller museum som har inspelade verk identifieras → Wikimedia Sverige bygger specialverktyg för uppladdning av verken → Uppladdning sker efter stöd från volontärerna och kopplas till existerande information → Crowdsourcing förbättrar materialet om verken → Verken läggs till i Wikipedias artiklar och Wikimedias andra plattformar genom crowdsourcing → Nya användare hittar musiken → Musiken används i nya verk såsom filmer, datorspel med mera → Information om dessa nya verk läggs till på Wikimedias plattformar (om de blivit välkända nog).

I samarbete med Musikverket har målet varit att ladda upp tusentals filer med musik och noter för att öka och sprida kunskap om fri musik.

Aktiviteter

Alla aktiviteter är öppna och kan göras tillsammans. Arbetet sker på Wikimedias plattformar.

  • Att tillsammans med Musikverket ta fram ett första pilotprojekt där sedan processen kan vara en modell för kommande uppladdningar när det gäller musik där upphovsrätten är utslocknad.
  • Ta fram licens-funktion på en “Bidra”-sidan för de musiker som vill ladda upp musik där upphovsrätten har gått ut. Licens-funktionen specificerar vilket verk det gäller i form av Q-nummer och vilka musiker och andra deltagande som medverkar på det nya verket och att det sätts till en kompatibel CC-licens. Export till PDF för att kunna datumstämpla.
  • Undersöka mallarna för OTRS och sätta samman ett förslag till en enkel hantering av licenser. Ha dialog med OTRS på Commons för att synkronisera behov och krav. Det behöver klargöras både varför upphovsrätten är utslocknad och att den nya licensen för en nyinspelning sätts till CC0, CC BY eller CC BY SA.
  • Undersöka nya mallar för musikverk och så kallade scheman för objekt i Wikidata..
  • Undersöka hur filer fungerar på olika sidor och på sociala medier. När är till exempel autostart möjlig och hur mäter man trafiken.
  • Vi kommer arbeta särskilt med Alice Tegnér (Sjung med oss Mamma!) och Carl Michael Bellman (Fredmans epistlar) som exempel på hur mycket man kan arbeta med information och data på Wikimedias plattformar.

Bidra

Vi skapar en sida, Bidra, med information för de personer och institutioner som är intresserade av att bidra med fri musik till Wikimedia plattformar. Sidan ska vara en hjälp för intresserade att hitta information och hur man påbörjar processen att ladda upp musik till Wikimedias plattformar. Sidan Bidra fungerar som "landing page" för de som intresserade av att ladda upp musik. Här går det att arbeta med exempel och funktioner som kan underlätta förståelsen för processen.

Kommunikationsplan

Ta fram projektbilder som kan förmedla projektet. Kan vara bilder och collage från fria notsamlingar. Bilder kan också vara beskrivningar från de verktyg som kommer att testas.

Hitta ett narrativ tillsammans med samarbetspartner om projektet och hur det utvecklas. Musik kan med fördel delas och lyssnas på. Berättelser kopplade till händelser och personer med stycken ur musiken. Viktigt att visualisera mervärde och fördelar med öppen länkad data. Förslag på aktiviteter:

2021

Månad Bloggpost Sociala medier Nyhetsbrev Mejlutskick Telefonsamtal
Januari 1 1 1 5 5
Februari 1 1 1 5 5
Mars 1 1 1 5 5
April 1 1 1 5 5
Maj 1 1 1 5 5
Juni 1 1 1 5 5

2020

Månad Bloggpost Sociala medier Nyhetsbrev Mejlutskick Telefonsamtal
Juni 1 1 0 5 5
Juli 0 0 0 3 3
Augusti 1 2 1 5 5
September 1 2 1 5 5
Oktober 1 2 1 5 5
November 1 2 1 5 5
December 1 2 1 5 5

Resurser

Två verktyg som projektet kommer att testa är Pattypan och OpenRefine.