Projekt:GLAM 2015/Ansökan till Vinnova

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Två steg:

 1. Teknisk implementering i MediaWiki.
 2. Vad som finns som behöver skannas i GLAM-sektorn.

Kan vara separata ansökningar eller bara den första.

Teknisk utveckling

 • Utredning av vad som tekniskt behövs och vilka behov ex. GLAM har.
 • Utveckling av MediaWiki i 2 år med 2-3 utvecklare (företag?) - EU-ansökan eller Nordiskt samarbete.

Det finns andra plattformar där det går att lagra 3D-modeller, men de saknar å andra sidan en halv miljard regelbundna besökare.

Utredning av vad som behövs

 • Behovs-utredning - för GLAMs bevarande, för forskning och för Wikipedia.
 • Skapa prioriteringslista för WP (ex. Naturvetenskapliga och att vi har alla djurarter (skelett m.m.).
 • Sponsring av 3D-scanner från företag för att etablera tekniken
 • Testa och utveckla användningen och rutiner hos GLAMs för 3D-scanning - stor referensgrupp med olika typer av samlingar.
 • Tryck på att tidigare projekt inte involverade Norden. Finns det saker som kan särskiljas hos oss i de fysiska samlingarna?
 • Undersöka det legala i olika länder - identifiera ev. behov av koordination inom EU?
 • Tryck på samarbetet vi har med CMS och ArbetSam. Värdet av samarbete. Medlemmar i WMSE.

Görs redan genom ett projekt så se till att någon därifrån är med i referensgruppen http://www.3dicons-project.eu https://touch.www.linkedin.com/?sessionid=4961700367302656&trk=eml-b2_anet_digest-hero-5-hero-disc-comment-0&midToken=AQGK5F6v4tMIBQ&rs=false#postdetail/g-4143376-S-5908134052874960898