Projekt:GLAM 2017/3D2Commons/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Uppladdning av 3D till Wikimedia Commons har varit aktuellt under många år, och när det aktiverades under början av 2018 beslutade sig Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet för att utveckla ett verktyg för att underlätta uppladdning och spridning av 3D-filer så att både museer, 3D-entusiaster och intresserad allmänhet skulle kunna dra nytta av plattformen. Då uppladdningen till att börja med begränsas till filer i .STL-format innebär det att filer i andra format behöver konverteras, och samtidigt behöver metadata anpassas till den befintliga struktur som finns på Wikimedia Commons, något som är smidigt att göra genom anpassning av ett externt verktyg.

Verktyget utgick från video2commons, som används för att ladda upp videofiler till Commons. Video2commons innehåller mycket funktionalitet som kunde återanvändas även för uppladdning av 3D-filer. Det finns också funktionalitet för att köra processer distribuerat i backend. Även om detta inte i dagsläget används av verktyget, så kan det vara bra om man vill lägga till "tunga" processer i framtiden.

Det tog viss tid att sätta sig in i hur det ursprungliga verktyget fungerade och vilka delar som var aktuella för 3D2commons. Detta berodde delvis på att koden hade en hel del olika komponenter och inte var särskilt väldokumenterad. Däremot ställde skaparen av det ursprungliga verktyget upp och svarade på frågor, vilket var till stor hjälp. Med tanke på hur mycket funktionalitet vi fick ”gratis” när sakerna väl var på plats var det sannolikt ändå värt det, jämfört med om vi skulle ha försökt bygga verktyget helt från grunden.

Filer kan laddas upp från lokal disk eller URL. I båda fallen laddas filerna upp till servern som verktyget kör på, innan de laddas upp till de sidor man har valt som mål.

Ett Wikimedia Commons-konto används för att logga in i verktyget, vilket ger användaren historik över tidigare och pågående uppladdningar. Här går det att se huruvida en uppladdning lyckades eller vilka fel som uppstod. Det går även att avbryta och ta bort uppladdningar.

Utöver Wikimedia Commons går det även att ladda upp filer till Sketchfab. När en användare har loggat in i verktyget går det att logga in även till Sketchfab (via OAuth). Det går sedan att välja vilka sidor som filerna ska laddas upp till. I den ursprungliga planen skulle utöver Wikimedia Commons och Sketchfab även Thingiverse vara en möjlig sida att ladda upp till. Det visade sig dock att API:et för denna var svåranvänt, varför stöd uteblev.

När man laddar upp filer går det att ange information rörande filen. Denna läggs till på lämpligt ställe, beroende på den sida som filen laddas upp till. I nuläget går det att ange datum, skapare och licens. Det går även att lägga till en beskrivning av filen som fritext.

Verktyget kör på Toolforge, men går att installera på andra servrar. Instruktioner finns specifikt för hur man installerar och kör verktyget på Toolforge, där vissa program som krävs redan finns.

Verktyget är i dagsläget en fungerande prototyp, men vissa saker kan med fördel förbättras för att underlätta för slutanvändaren. Dels finns det en del saker i gränssnittet, t.ex. att visa när användaren är inloggad på Sketchfab (och andra sidor om det läggs till) [T187702], översättning av meddelanden [T185886] och att göra dialogrutorna för de olika stegen snyggare [T187705], [T187701], [T187027]. Det finns också förslag på ny funktionalitet som skulle förbättra verktyget, t.ex. att ladda upp flera filer samtidigt [T185453] och att spara standardvärden för fälten [T185450]. Alla förslag på ytterligare utveckling finns på projektsidan på Phabricator.