Projekt:GLAM 2017/Tekniska museet/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slutrapport för 2017 års samarbetsprojekt mellan Tekniska Museet och Wikimedia Sverige (uppstädning av Museets mallar på Wikimedia Commons samt tekniska förberedelser inför bilduppladdning).

2017-12-14

Genomförda aktiviteter

Det genomfördes en uppstädning av Tekniska museets källmallar på Wikimedia Commons och svenskspråkiga Wikipedia. Museet hade byggt om sin hemsida och valt att presentera sina samlingar på den gemensamma plattformen DigitaltMuseum, vilket innebar att källmallarna som pekade till Museets hemsida inte längre fungerade. Mallarna omdirigerades till DigitaltMuseum. Dessutom genomfördes en översikt av de sidor på Commons och Wikipedia som använde mallen eftersom många av objekten hade i och med plattformsbytet fått nya accessionsnummer; även dessa uppdaterades.

Vidare genomfördes tekniska förberedelser inför en uppladdning av en bildsamling (Sigurd Curmans fotosamling om drygt 500 filer) till Wikimedia Commons. En bilduppladdningsprojekt består till stor del av kategorisering för att göra bilderna lättillgängliga för gemenskapen och därmed höja deras användningsgrad. För detta syfte skapades därför en mappningsinfrastruktur mellan den av Museet tillhandahållna metadatan och kategoriträdet på Wikimedia Commons. Dessa har börjats fylla på med deta för att föregå med exempel samt försetts med instruktioner om hur den fortsatta mappningen bör skötas för bästa resultat.

Vidare skapades en institutionspresentation på Commons jämte en samarbetsmall som kommer att användas i varje bildfil som laddats upp inom projektet.

Det skapades ett dataprogram för att konvertera bildfilernas metadata till Commons-bildbeskrivningssidor. Dataprogrammet finns på Github under öppen licens. Det kommer att kunna användas och vid behov byggas på för att genomföra själva uppladdningen.

Ekonomi

30 timmar.