Projekt:GLAM presentationer 2013/Resebeslut

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-10-09
Rese-ID
 • 2013-51
Resenär(er)
 • Axel Pettersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
 • Presentation om GLAM-samarbeten (främst CMS) på OpenGLAM2013
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-10-11 05.00, 5 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-10-11 10.00- 2013-10-12 17.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-10-13 23.00, 5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • Betalas av WMPL
Uppskattning av traktamenten
 • 2 dagar à 349 kr = 698 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 3 timmar à 123 kr = 369 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 1076 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 3105 Presentationer 2013

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg, flyg
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt 1076 kr

Rapport

 • Positiv konferens om läget inom GLAM-frågor i främst Polen men med presentationer av deltagare från Sverige, Nederländerna, Tyskland och Bulgarien.
 • Ljudspår och presentation från min session.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Bra presentation om hur bulgariska wikipediagemenskapen jobbat med QRpedia på Sofia Zoo. Bör gå att använda vid kontakt med svenska djurparker.
 • Diskussion med en person som haft kontakt med Världskulturmuseerna om licenser på deras material (NC-ND idag) och möjligheter att ändra till öppnare.