Projekt:GLAM presentationer 2013/Resebeslut Oslo

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-11-07
Rese-ID
 • 2013-57
Resenär(er)
 • Axel Pettersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-11-26 05.00, 3 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-11-26 09.00-17.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-11-26 22.00, 6 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • Norska Kulturrådet står för resan
Uppskattning av traktamenten
 • 1 dagar à 976 kr = 976 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 8 timmar à 123 kr = 983 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 1959 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 3105 Presentationer

Transportmedel

Transportmedel
 • Flyg, flygplatstransfer
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt 1959 kr

Rapport

 • Presentation för ca 100 personer. Bra frågor efteråt. En del institutioner i Norge har kommit längre i att vara aktiva på Wikipedia än svenska institutioner, men många institutioner är precis på väg att ta de första stegen och kände att dom kommer få nytta av vad jag pratade om.
 • Norska Riksantikvarien har tillgängliggjort bilder men batchuppladdningen har fastnat på Commons i väntan på kommentarer och botgodkännande. Efter tips har dom kontaktat André för hjälp att komma vidare.
 • Bra prat och kontakt med Sebastian Ter Burg som är GLAM-ansvarig på WMNL om deras erfarenheter av evenemang och aktiviteter.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • ....
 • ....