Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015/Enkät

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The Ambassadors, detail of measuring instruments, by Hans Holbein the Younger.jpg

Syftet med enkäten är dels att kunna samla in demografisk data som kan bidra till att skapa en översikt över vilken bredd vi når inom våra olika program, och kan komplettera de globala mätetalen från specifika aktiviteter.

Vi undersöker också hur våra aktiviteter bidrar till att öka motivationen till att bidra till Wikimediaprojekten och även motivationen till föreningsengagemang. På så sätt kan vi om vi når gemenskapsbyggande effekter hos erfarna användare och exempelvis om nya användare känner att de får tillräckligt stöd av oss som leder till ökad motivation.

Enkäten undersöker aktiviteter som redan varit och är alltså summativ för 2016 men vi kan också använda resultatet formativt inför kommande projektdesign och ansökningar. Ett annat syfte är att genom att utfärda en första enkät lära oss av det och kunna förbättra både innehållet i enkäten och processen med respondenter så att vi ökar kvaliteten i kommande undersökningar och användbarheten i den återkoppling vi får.

Former för stöd från WMSE

Vi ber också om återkoppling på vilket sätt vi bäst är stöd för våra partners, deltagare och medlemmar. Följande listas i enkäten, lägg gärna till det som vi erbjuder och som saknas:

Vilka har varit de viktigaste formerna för stöttning och hjälp som Wikimedia Sverige gett inför eller under aktiviteten/aktiviteterna som du deltagit i?

 1. Rådfrågning och konsultation
 2. Ekonomiskt stöd
 3. Stöd med resurser andra än ekonomiska (ex. lokal, personal etc)
 4. Kommunikation till pressen och/eller i sociala medier
 5. Utbildningsinsatser
 6. Lån av teknisk utrustning
 7. Formulera och skapa avtal
 8. Nätverkande med andra wikimedianer
 9. Nätverkande med institutioner och potentiella partners
 10. Vägledning och återkoppling för Wikipedian in Residence
 11. Utbildningsmaterial (ex. instruerande film och manualer)
 12. Annat (fritt svar)
 13. Mer...?

Tidsplan

 • I augusti 2016 finns en färdig enkät i Qualtrics redo att distribueras. Symbol OK.svg Fixat!
 • Ta fram formulering för hur data hanteras och integritet skyddas. Om vår lösning har bra juridisk information kan vi dela med oss i detta Learning pattern.
 • 8 september 2016 Koordineringsmöte. Mötets agenda:
 1. Kort demo av hur enkäten ser ut och är upplagd.
 2. Gemensamt ringa in målgrupperna och hur vi når dem.
 3. Ta fram ett rimligt sätt att distribuera enkäten.
 4. Sätta ett slutdatum för när enkäten stänger, och datum för påminnelser och annan kommunikation kring enkäten.
 • Analysen av resultaten ska kunna ingå i både slutrapport till MUCF och i Progress Report till FDC.

Målgrupp

Här definierar vi vilka vi vill undersöka (Who to survey?)

Qualtrics

Verktyget som används för enkäten och för insamling/analys är Qualtrics, där vi har fått användarrättigheter via WMF.

Se även