Projekt:Jämställdhet på Wikipedia 2015/Styrdokument för jämställdhet och mångfald

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detaljerad tidsplan

 • augusti 2015: Add Gender genomför en inläsning på Wikimedias nuvarande verksamhet.
 • senast den 1:a oktober: Add Gender ska ha genomfört fem kvalitativa intervjuer med för Wikimedia Sverige relevanta nyckelpersoner. Baserat på denna inläsning samt intervjuerna formuleras fokusområden inför workshopen.
 • Senast 12 augusti: Skicka kontaktuppgifterna till nyckelpersonerna!
 • Den 10:e september, kl. 18.00-20.00 genomför Add Gender en workshop (3 timmar) med medlemmar, kansli och förtroendevalda där fokusområdena, som tagits fram ur intervjuerna, utvecklas.
 • Senast 14 augusti: Skapa och skicka inbjudan!
 • Add Gender är delaktig i diskussion kring fokusområdena bland medlemmar på olika medlemsplattformar med sluttid den 30:e september.
 • 7:e oktober: Add Gender levererar ett första utkast på styrdokument till Wikimedias kansli och styrelse i form av en handlingsplan med inkluderad policy.
 • den 15:e oktober, kl. 15.00-16.00 presenteras utkastet för styrelse och kansli genom en föreläsning med diskussion om innehåll. Styrelsens, kansliets samt medlemmarnas återkoppling på utkast ett tas tillvara.
 • senast den 1:a november skickar Add Gender utkast 2 till kansliet som gör eventuella ändringar i utkastet.
 • den 7:e november skickar kansliet det andra utkastet till styrelsen för inläsning inför beslut på styrelsemötet.
 • den 21:a november tar styrelsen sedan beslut om styrdokumentet .
 • under december månad genomförs en kompetensutveckling för faddrar som är skräddarsydd utifrån de nya styrdokumentet.