Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015/Informationsmaterial/Forskning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

WIKIDATA FÖR DIN FORSKNING

WIKIDATA är en databas som kan redigeras gemensamt av allmänheten. Wikidata stödjer de mer än 280 språkversionerna av Wikipedia som en gemensam källa för strukturerad data. Denna data kan användas i alla artiklar i den fria encyklopedin och är även fri att återanvända av andra intresserade. Det går genom Wikidata enkelt att koppla samman vokabulär och även fånga upp begreppet på olika språk.

EN DATABAS – FRI ATT ANVÄNDA

Underhållen på ett ställe, klar för användning var som helst! Exempelvis kan ett källbelagda befolkningsuppgifter nu användas på alla Wikipedias språkversioner när den lagras i Wikidata. All data i databasen har licensen CC0 vilket innebär att materialet kan användas gratis och helt utan begränsningar.

Wikidata syftar till att stödja både den gemenskap som skapar Wikipedia samt användning av tredje part som vill använda en stor mängd kurerad data. Exempelvis kan mängder av aggregerad data från forskningsprojekt inkluderas på Wikidata och där kopplas samman med data från andra organisationer. Informationen kan källbeläggas så att det tydligt framgår vilket forskningsprojekt som bidragit med informationen och därigenom säkerställa kvalitén.

Wikidata gör det sedan enkelt att inkludera er aggregerade forskningsdata på mängder av Wikipedia-versioner. Wikidata minskar effektivt underhållsbördan då all data underhålls på ett ställe. Praktiska listor och tidslinjer kan automatiskt skapas, istället för att manuellt behöva uppdateras. Att kunna förlita sig på uppgifter som samlats in av en mycket större gemenskap höjer kvalitén och sparar mycket arbete för de volontärer som bidrar till Wikipedior på små språk. Det har aldrig varit enklare att sprida er kunskap till världen!

UTVECKLING OCH MÖJLIGHET TILL STÖD

Den inledande utvecklingen av Wikidata leddes av Wikimedia Deutschland, den tyska lokalföreningen av Wikimedia-rörelsen. Finansieringen tillhandahölls av Allen Institute for Artificial Intelligence [AI] 2, Gordon and Betty Moore Foundation och Google, Inc. Wikidata överlämnades sedan till Wikimedia Foundation för vidareutveckling och underhåll. Wikimedia Sverige finns här för att hjälpa din organisation om du funderar på hur ni kan använda er av Wikidata.

VAD NI KAN TILLFÖRA WIKIDATA

  • Dela relevant forskningsdata med allmänheten genom att lägga till det på Wikidata. På så sätt får ni ökad synlighet och når ut till en stor publik. Detta är i linje med kraven på öppen tillgång, vilket ställs av allt fler forskningsfinansiärer.
  • Källbelägga påståenden i områden där ni är auktoritativa, vilket är ett sätt att öka er synlighet och användning av er forskning. En ökad synlighet av er forskning ökar chansen till forskningsstöd, stärker forskning inom ert område och gör det enklare för intresserad allmänhet, och fattigare forskningsinstitutioner i hela världen att bedriva sin forskning.
  • Forskare från vitt skilda discipliner kan samarbeta och dela med sig av kompletterande data på Wikidata.
  • Wikimedia Sverige kan hjälpa er till mer effektiv forskningskommunikation genom Wikidata.

VAD NI KAN ANVÄNDA WIKIDATA TILL

  • Använda Wikidata som semantiskt nav för att göra kopplingar mellan disparata databaser.
  • Snabbt och enkelt finna information från andra forskningsprojekt (inom eller utanför det egna fältet) som bidragit inom ett ämne.
  • Återanvända och uppdatera egna databaser med förbättrad metadata från Wikidata. Till exempel översättningar av beskrivningar eller nyckelord.
  • Utforska den strukturerade data som finns på Wikidata för att få uppslag till nya hypoteser byggt på flera lager av data. Exempelvi om det finns någon korrelation mellan graden av fetma hos personer i åldern 25-40 år och antalet skolor inom en stadsgräns?
  • Forska om den information som finns på Wikipedias många språkversioner. Exempelvis om Wikipedias biografiska artiklar har ett genusbias? Skiljer sig detta åt mellan språkversionerna?