Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015/Informationsmaterial/GLAM

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

WIKIDATA FÖR DIN GLAM-INSTITUTION WIKIDATA är en databas som kan redigeras gemensamt av allmänheten. Wikidata stödjer de mer än 280 språkversionerna av Wikipedia som en gemensam källa för strukturerad data. Denna data kan användas i alla artiklar i den fria encyklopedin och är även fri att återanvända av andra intresserade. Det går genom Wikidata enkelt att koppla samman vokabulär och även fånga upp begreppet på olika språk.

EN DATABAS – FRI ATT ANVÄNDA Underhållen på ett ställe, klar för användning var som helst! Exempelvis kan ett källbelagt födelsedatum för en välkänd konstnär nu användas på alla Wikipedias språkversioner när den lagras i Wikidata. All data i databasen har licensen CC0 vilket innebär att materialet kan användas gratis och helt utan begränsningar.

Wikidata syftar till att stödja både den gemenskap som skapar Wikipedia samt användning av tredje part som vill använda en stor mängd kurerad data. Exempelvis kan mängder av metadata från museer inkluderas och kopplas samman på Wikidata med data från andra organisationer. Informationen kan källbeläggas så att det tydligt framgår vilken minnesinstitution som bidragit med informationen och säkerställa kvalitén.

Wikidata gör det sedan enkelt att inkludera museernas information på mängder av Wikipedia-versioner då Wikidata effektivt minskar underhållsbördan. Uppgifterna behöver endast underhållas på ett ställe och det kommer även att vara möjligt att automatiskt skapa listor och tidslinjer istället för att lägga mängder av tid på att skapa och uppdatera dem för hand. Att kunna förlita sig på uppgifter som samlats in av en mycket större gemenskap gör att mycket arbete kan sparas för volontärer som bidrar till Wikipedior på små språk. Det har aldrig varit enklare att sprida er kunskap till världen.

UTVECKLING OCH MÖJLIGHET TILL STÖD Den inledande utvecklingen av Wikidata leddes av Wikimedia Deutschland, den tyska lokalföreningen av Wikimedia-rörelsen. Finansieringen tillhandahölls av Allen Institute for Artificial Intelligence [AI] 2, Gordon and Betty Moore Foundation och Google, Inc. Wikidata överlämnades sedan till Wikimedia Foundation för vidareutveckling och underhåll. Wikimedia Sverige finns här för att hjälpa din organisation om du funderar på hur ni kan använda er av Wikidata.

VAD NI KAN TILLFÖRA WIKIDATA Dela metadata om era konstverk och konstnärer. På så sätt får ni ökad synlighet och når ut till en stor publik. Källbelägga påståenden i områden där ni är auktoritativa, vilket är ytterligare ett sätt att öka er synlighet och användning av er forskning. Forska på den strukturerade data som finns på Wikidata för att berika era utställningar. Ex. hur många kvinnliga resp. manliga konstnärer har ni köpt konst från vid olika tidsperioder?

VAD NI KAN ANVÄNDA WIKIDATA TILL Ni kan visualisera er data på nya sätt utan att behöva bygga verktyg för det själv. Verktyg såsom Reasonator (se ex. bit.ly/royalarmoury) kan snyggt paketera data på olika sätt. Finna avancerad information om relevanta samlingar eller verk. Ex. hur många institutioner har verk av typ X placerade i slott som är världsarv? Återanvända och uppdatera egna databaser med förbättrad metadata från Wikidata. Till exempel översättningar av beskrivningar eller nyckelord.