Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3106 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: 205 488 Beslut: Ansökan till Vinnova
Medverkan av frivilliga: Översätta instruktionssidor om Wikidata
Övergripande mål: Syftet är att öka kunskapen om öppna data och fria licenser genom att använda Wikidata-projektet som exempel genom att visa hur projektet fungerar, hur dataset kan läggas till där och hur API:erna kan användas för forskning/återanvändning.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 Skapa lättfattligt informationsmaterial inför utbildningstillfällen och för självstudier (nå minst 30 organisationer).
3100 Ordna 3 evenemang på universitet för forskare och studenter om hur de kan bidra med sin data och använda Wikidata i sin forskning.
3100 Ordna 3 evenemang för företag (SME) om hur de kan använda fritt licensierat material och Wikidata i sina produkter och tjänster.
3100 Delta i 3 evenemang i ABM-sektorn för att utbilda om licenser och hur de kan släppa sin data fritt för att göra deras organisationer relevanta och möjliggöra berikning av deras egen data.
Tidplan:

.

 1. Projektmånad 1-3: Skapa informationsmaterial.
 2. Projektmånad 4-9: Uppdatera informationsmaterial allt eftersom erfarenheter görs under evenemangen.
 3. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot universitet.
 4. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot företag.
 5. Projektmånad 5-9: Delta i evenemang i ABM-sektorn. 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Ett första utkast av informationsmaterial bör hinna skrivas färdigt - vilket är målet för året.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Deltagande på elva evenemang.
 • En lista med prioriterade sidor att översätta har satts upp.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för GLAM är skapat. (Tack till Kristina och Karin för kloka kommentarer). Denna kommer även att ligga till grund för texterna för företag.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för forskare är skapat.
 • Instruktionsmaterial att översätta om CC0 är identifierat. (Tack till Kristina A).
 • Profilprodukter designade och levererade.
 • Planer för instruktionsvideos finns.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Några saker återstår ännu att fixa, även om det inte direkt bör vara några problem då projektet pågår till sista augusti:

 • Översättningar om CC0:s FAQ och några av Wikidatas texter återstår ännu att översätta.
 • Instruktionsvideos behöver skapas.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för företag kommer att skapas baserat på erfarenheterna från evenemangen.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: