Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5205 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: MUCF 342 478 kr Beslut: 2014-05-27
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200
 • Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 • Målet är att få minst 5 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • Deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
6100
 • Minst 5 omnämnanden i media.


Tidplan:

2014-06-01-2015-03-31 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • ca 125 kvinnor har deltagit i våra skrivstugor.
 • 15 omnämnanden i media.
 • Enkätundersökningen som är del av examensarbetet är genomförd och bearbetad och kommunikationen genomförd som resulterade i 10 pressomnämnanden
 • Planering för uppföljande skrivstuga i Stockholm.
 • Anledningen till att inga anmälningar kom in till skrivstugan i Umeå verkar vara att det var på dagtid, och att vi och NBV inte lyckats vända oss till individer som har möjlighet att delta under ordinarie arbetstid. Kvällsaktiviteten med WinIT visar att deltagare kan ställa upp kvällstid.
 • Svårt att få deltagare i Skellefteå, av tidigare deltagare var det en som var med alla tre kvällar.
 • Budget 342 478 kr
 • Aktuell 306 155,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: