Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2014/Studentuppgifter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är förslag till studentuppgifter för institutioner som vill samarbeta med projektet Kvinnor på Wikipedia.

Könsrepresentationen på Wikipedia

Wikipedia är världens sjätte största webbplats och över 500 miljoner människor, jämt fördelat på båda könen, går varje månad in på Wikipedia för att lära sig mer om världen. Allt innehåll på webbplatsen skapas och underhålls helt av frivilliga och icke-kommersiella krafter och uppslagsverket är öppet för vem som helst att redigera och delta i. I en användarstudie som gjordes 2011 [1] visade det sig dock att endast 9% av de som redigerade på Wikipedia är kvinnor. Detta är ett demokratiproblem då Wikipedia har kommit att utvecklats till en av Sveriges mest använda informationskällor och det är alltså män som kontrollerar informationen och till stora delar styr vad som står där.

1. Hur avspeglar sig männens överrepresentation i Wikipedias artikelinnehåll?

På vilket sätt drabbar detta Wikipedias alla läsare? I vilken utsträckning går det att påstå att det idag finns ett urval av artiklar på Wikipedia som på olika sätt är skevt. Överrepresentationen av män som skriver artiklar gör att täckning blir bättre inom ämnen som intresserar män och detta kan även styra ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet. Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att få det på encyklopediskt sätt så kommer den massiva överrepresentationen göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv.

2. Användarundersökning: Att vara kvinna på Wikipedia

Trots att Wikipedia är öppet för alla så är det inte tillräckligt för att användarbasen ska ha en jämställd representation bland könen. Vilka erfarenheter har kvinnor från att bidra till Wikipedia? Vad kännetecknar den kultur som nya användare möter och hur påverkar det deras deltagande?

"Recent research has shown that males and females have measurably different editing behaviors on Wikipedia [1]. Thus, we believe there may be a systemic bias against females that cause their edits to be more likely to be reverted (undone) by another editor, particularly early on in their Wikipedia tenure. Furthermore, since females may prefer to avoid conflict, we believe they are more likely than males to lose interest and leave Wikipedia if their early contributions are reverted." [2]


Uppdragsgivare: Wikimedia Sverige
Kontaktperson: Sara Mörtsell

Referenser

  1. WIKIPEDIA EDITORS STUDY: RESULTS FROM THE EDITOR SURVEY, APRIL 2011
  2. Lam et al. (2011) An Exploration of Wikipedia’s Gender Imbalance s. 3