Projekt:Nya gemenskaper 2023/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för rapportering av Resultat och mätetal för aktiviteter genomförda i Nya gemenskaper 2023.

För vanliga frågor kring mätetalen se Mall:Core metrics/FAQ.

Även aktiviteter som ej organiserats av oss men där vi deltagit kan resultatrapporteras här, se FAQ:n för när mätetal bör anges i dessa situationer.

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Jämställdhetsmingel, Karlbergs slott

Datum
2023-08-31
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Försvarshögskolan/Försvarsmakten har ett jämställdhetsnätverk med representanter från framförallt olika myndigheter. De anordnar AW emellanåt, och vi bjöds in för att prata om ojämställdheten på Wikimediaplattformarna. En kort presentation hölls, om Wikimedia, Wikipedia, WikiGap och vad deltagarna skulle kunna göra för att bidra till minskad ojämställdhet och ojämlikhet. Särskild vikt las också på att prata om vikten av att de som myndigheter kan publicera material som sedan kan användas som källor för Wikipediaartiklar, exempelvis intervjuer eller reportage. På plats var bland annat representanter från Försvarsmakten, MSB, Folke Bernadotteakademin och Regeringskansliet. De ställde många intresserade frågor och engagerade sig i ämnet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 20 4 0 0 24
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


WikiGap, Umeå

Datum
2023-08-03
Info-länk
WikiGap Umeå
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Få deltagare
Resultat
Samarbetet med Kvinnohistoriskt museum i Umeå gick bra, de var intresserade och engagerade. Ett drygt tiotal personer lyssnade till föreläsningen, tyvärr stannade bara tre kvar för att redigera. Ytterligare en person kom under eftermiddagen, så fyra användarkonton skapades och det redigerades i en handfull artiklar. Betydligt mer positivt var medietäckningen efter att vi kontaktat lokalmedia. P4 Västerbotten gjorde ett förinspelat inslag och ett liveinslag, och WikiGap lyftes även upp i Lunchekot utifrån dessa inslag. Dessutom var Västerbottens folkblad på plats med reporter och fotograf.


Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 13 13
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 5 0 0 0 5


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga core metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser