Projekt:Offentligkonst.se 2016/Aktivitetslogg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2016

 • KTH studenterna har tagit fram en färdig app som finns tillgänglig på toollabs:wakt.
 • OKFSE har påbörjat sitt arbete med att ta fram bakgrundsmaterial.
 • Avtalet med OKFSE har tagits fram men är ännu inte påskrivet av båda parter.
 • Vi har begärt och fått beviljat förlängning för projektet fram till årsslutet mot bakgrund av HDs dom
 • OKFNs material klart.
 • Mötesförfrågningar utskickade, 13 möten genomförda, fler inplanerade. Några evenemang för allmänheten genomförda och flera inställda p.g.a. bristande intresse.
 • Planerat för medverkan vid Sambruks dag för Öppna data där kommuner, SKL och SCB medverkar, vilket också kan ge möjlighet till utskick till KOLADA-ansvariga på kommuner genom SKL.
 • Möten i 30 kommuner (av 70) genomförda. Ytterligare ungefär 10 på gång.
 • Nätverket har utvecklats med ett 40-tal centralt placerade personer genom våra möten.
 • Vi har samtalat med ett tjugotal politiker under våra möten.
 • 2 frivilliga har lagt till förslag på data från kommunerna som vore intressant för deras arbete på Wikipedia.

2017

 • Kommunmöten.
 • Sambruksmöte.
 • Presentation för studenter på Chalmers.
 • Forum öppna data hos Internetstiftelsen.
 • Skrivit roadmap för öppna data, rapport.
 • Förberedelse för och möte med statssekreterare till civilministern, överlämnat roadmap och vitbok.