Projekt:Podcast/Avsnitt 17

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 16 | 18 >>

Avsnitt 17

Avsnittets tema: Hur ska Wikimedia Sverige arbeta?

Publiceringsdatum: 15 maj 2015

Lyssna:

Programanteckningar

Dagens program handlar om arbetet med att ta fram ett nytt strategidokument till föreningen Wikimedia Sverige. Hur ska föreningen utvecklas och jobba under åren som kommer?

Programmanus

 • HÅKAN: Hejsan! Det här är Håkan Wester och Gustav Lundin med ett nytt avsnitt av Wikipediapodden.
 • GUSTAV: Dagens gäst är Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sveriges styrelse. Välkommen!

Introduktion

 • Du har varit med tidigare (i avsnitt 4) men berätta ändå lite kort om dig själv.
 • Du befinner dig just nu i Berlin. Kan du berätta nått om vad du gör där?

Styrelsen vill utveckla föreningens strategiska plan från 2012

 • Varför vill ni ta fram en ny plan?
Föreningen har utvecklats sedan dess, går att sätta större och mer ambitiösa mål
 • Hur ser arbetsgången ut för den nya planen?
 • Hur kan medlemmar engagera sig?

Wikimedia Sverige arbetar för fri kunskap till alla. Hur ska vi göra?

 • HÅKAN SPEKULERAR: 1) Väcka opinion 2) Överbrygga digitala klyftan 3) Samordning av hur data/kunskap publiceras. 4) Stödja och uppmuntra de som skriver på Wikimedias olika projekt
  • Vi behöver finnas i den samhällspolitiska diskussionen. På insändarsidor, ledarsidor, som remissinstans, Almedalen. Kort sagt synas och höras i alla de sammanhang där politiker och andra makthavare är. Vi behöver finnas på sociala medier, samtala med människor och lyfta fram hur viktig fri kunskap är.
  • Vi behöver jobba med digitala klyftan - äldre, funktionshindrade, invandrade som i större utsträckning står utanför hela det digitala samhället. De fantastiska resurserna på Wikipedia mm. kan locka/motivera dem att ta steget över klyftan. Exemplet släktforskare.
  • Slutligen behöver den kunskap eller data som släps fri presenteras eller ordnas så att den går att hitta och använda. Arbetet behöver vara samordnat och långsiktigt och omfatta arkiv, museer, universitet, olika intressegrupper. Va med och bygga den semantiska webben.
  • Engagemanget på Wikimedias projekt bygger på ideellt arbete av frivilliga. Det är viktigt att alla som deltar och skriver känner sig uppmuntrade och att det är nått bra man gör. Jag tycker föreningen ska arrangera återkommande konferenser, kurser, hackathons mm. för medlemmar och aktiva på projekten. Det ska vara en merit yrkesmässigt att engagera sig, något man tar upp i sitt cv.

Om föreningen hade mycket mer resurser, vad borde vi göra då?

 • HÅKAN SPEKULERAR: Jag tycker att vi skulle satsa mer på vad vi redan håller på med. Skala upp befintlig verksamhet. Tänk om ett team om tio personer jobbar med GLAM och åker runt i landet och stöttar museer, arkiv mm. 10 personer jobbar med utbildning. Några specialiserar sig på grundskola, andra på gymnasium eller högskola. Några jobbar kanske med folkbildning eller mot andra organisationer/företag. 10 personer jobbar med opinionsbildande. Skriver insändare, deltar i hearings i riksdagen eller föreläser på en temadag för några kommunpolitiker i Alingsås. Ytterligare några jobbar med internationella projekt eller stöttar ideella medlemmar. Trevligt om fler kunde få ekonomiskt stöd för att besöka internationella möten och konferenser.

Vilken organisation borde vi ha som förebild? Varför?

 • HÅKAN SPEKULERAR: Jag tycker att vi ska se på hur andra lokala chapters är organiserade. Onödigt att återupptäcka hjulet om någon annan redan kommit på nått bra :-) Dessutom måste vi tänka på vår svenska kontext. Vi vill engagera människor av alla åldrar och samhällsgrupper. Då måste Wikimedia Sverige fungera på ett sätt som inger förtroende för någon som är van med en svensk förening.

Möjliga samarbeten för att nå visionen/missionen?

 • HÅKAN SPEKULERAR: PunktSE, tror jag är bra. Föreningen Creative Commons Sverige. Sammarbeta gärna med studieförbund, folkhögskolor, folkbildningsrådet. Jag tror också mycket på GLAM. Ett gott samarbete där höjer vårt anseende och blir en motor som får med många fler. Skolan och högskolan är också viktiga aktörer.

Vad ska föreningen fokusera på/är vår främsta uppgift?

 • HÅKAN SPEKULERAR: Det allra viktigaste för föreningen är medlemmarna och att man känner att medlemskapet har betydelse. Då kan föreningen växa och göra ännu mer för andra mål som Wikimedias projekt eller fri kunskap i allmänhet.

Vilket är det bästa/sämsta projektet föreningen har gjort?

 • HÅKAN SPEKULERAR: Jag gillar arbetet med GLAM och alla samarbeten med olika institutioner. Det kanske var i projektform? Vet inte vilket projekt som varit sämst.

Hur upplever du visionen och strategin idag?

 • Strategidokument
 • HÅKAN SPEKULERAR: Bra innehåll. Skulle va fint med kvantifierade mål knutna till strategin. Finns redan! Wikimedia foundation kräver det :-)

Ska verksamheten förändras helt och hållet eller gradvis?

 • HÅKAN SPEKULERAR: Är styrelse och medlemmar överens om en annan organisation eller verksamhet tycker jag det är ok att göra förändringar med en gång. Men det är även viktigt att man tar hänsyn till minoriteter och låter dem engagera sig på sina villkor.

Vad saknas i strategin?

 • HÅKAN SPEKULERAR: Medlemsvård av föreningens medlemmar.

Avslutning

 • Nått spännande på gång? Nått projekt du börjat jobba med?
 • HÅKAN: Tack för den här gången!
 • Extrojingel