Projekt:Redesign av wikimedia.se/Möte 2013-04-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mål med mötet:

 • Fastställa strukturen
 • Skapa alla sidor
 • Bygga menystrukturen
 • Prioritera vidare arbete
  • Vilka sidor måste vara helt klara
  • Vilket innehåll på andra sidor måste finnas på plats
 • Bestäm långsiktigt ansvar över olika sidor
 • Fördela ansvar över arbetet fram till 10/4

Anteckningar

Struktur för hemidan


 • Vad vi gör?

Huvudområden (ej en sida)

 • Kultur Axel
 • Utbildning Sophie
 • Politsk påverkan Anton
 • Tillväxt André

Struktur för "Huvudområden"

 • Det här gör vi
 • Därför gör vi det
 • Sagor & Fabler
 • Hur gick det/Hur det gått

John Så arbetar vi (ej en sida)

 • Informationsmaterial
 • Workshops
 • Skrivstugor
 • Föreläsningar
 • Fototävlingar
 • Informationsdonationer
 • Frivilligstöd
 • Kurser

radikal tematisk omskrivningsförslag:

 • Frivlligstöd (stöd till gemenskapen, aktiviteter med gemenskapen)
 • Utbildning och information (information om projekten, workshop, föreläsningar deltagande i konferenser, fri kunskap)
 • Främja projekten (GLAM, Wikipedia i utbildning, Wikipedia på universiteten)

(ekonomiskt) stöd Information Evenemang

Struktur för "Så arbetar vi"

 • Vad är ett X? Kort beskrivning av varje typ, cirka ett stycke.
 • Hur fungerar ett X? Praktiskt vad som händer där.
 • Vill du anordna ett X? Detta kan vi hjälpa till med. Detta behöver du göra.

Arild

 • Vad kan du göra?
  • Erbjud din tid
  • Bli medlem
  • Skänk pengar
  • Som organisation

Jan

 • Om oss

- Kontakt (ej en sida)

 • Kontakta oss
 • Vi som jobbar här
 • Lediga tjänster


- Föreningen (ej en sida)

 • Om föreningen
 • Styrelsen
 • Samarbeten
 • Historia


 • Press
  • Statistik


 • Nyhetsbrev • Enhetliga externa länkar
 • Landningssida som medlem