Projekt:SFI 2013/Ledningsrapport 2013-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-08-22 STATUS:
STATUS orsak SFI-lärare från två kommuner var med på kick-offen i med GR på Hotell 11 i Göteborg. Umeå hörde dock inte av sig och det är oklart om de kommer att vara med eller inte. SFI-lärare från Botkyrka har hört av sig efter kick-offen och visat intresse och kommer kanske att vara med.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

De tre SFI-lärarna från har börjat arbeta med att förse oss med listor över språk som de kan komma att arbeta med och börjat redigera och förslag när John ska komma att besöka dem. Diskussion har påbörjats med Botkyrka om upplägg och deras eventuella deltagande. Ingela försöker utreda vad som hänt med Umeå och om de fortfarande är med.

Intresset från de lärare som deltog på workshopen var stor och de hade många tankar och idéer.

VE kommer att vara ett oerhört viktigt verktyg för oss när det fungerar! Det går så mycket enklare att entusiasmera deltagare när de kan fokusera på de mjuka delarna snarare än att lära sig wikitexten.

  • Budget 234 000
  • Aktuell 51 745,59
  • Prognos 234 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
  • Att Visual Editor (VE) inte aktiveras på de olika språkversionerna i tid. Lärarna har begränsat med tid att visa eleverna hur de ska redigera så det måste hållas på en så enkel nivå som möjligt.
  • Att VE inte fungerar på Internet Explorer (IT-avdelningarna är tydligen inte så sugna på extraarbetet att installera Firefox eller Chrome).
  • Att pedagoger inte kommer att ha tid nog att stödja elever i höst.
  • Internetfonden måste kontaktas om de förändringar med deltagande kommuner som skett så att de kan godkänna dem.
  • Att vi inte lyckas identifiera faddrar på de olika språkversionerna till de olika eleverna.
  • Att samtliga elever skall producera en Rekommenderad artikel är med största sannolikhet omöjligt. Detta då arbetet sker på frivilligbasis och då många av de på D-nivån endast läser kursen i någon månad och chansen att de fortsätter efter kursen är avslutad bedöms som låg. Nivån Rekommenderad finns inte heller på de flesta aktuella språkversioner som eleverna kommer att arbeta på (utan endast danska, samiska och finska).

GR skjuter till 10 000 till oss från sin del så att vi kan resa till de olika kommunerna och hålla uppföljnings-workshops med dem.